Digiqole ad

ส.ส.พรรคก้าวไกลนนทุบรี ทั้ง 8 เขต เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ

 ส.ส.พรรคก้าวไกลนนทุบรี ทั้ง 8 เขต เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ
Social sharing
Digiqole ad

วันนี้ (6 ก.ค.66) เวลา 10.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ดร.ธีรเศรษฐ พัฒน์วราพงษ์ รองเลขาธิการพรรคก้าวไกล นำ ส.ส. นนทบุรี พรรคก้าวไกล ทั้ง 8 เขต ประกอบด้วยเขต 1 นายสุรพันธ์ ไวยกรณ์ เขต 2 นางปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์ เขต 3 นายอนุสรณ์ แก้ววิเชียร เขต 4 นายนพดล ทิพยชล เขต 5 นายปรีติ เจริญศิลป์ เขต 6 นายคุณากร มั่นนทีรัย เขต 7 นายเกียรติคุณ ต้นยาง เขต 8 นายนนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ พร้อมด้วยคณะเข้าพบนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางสาวอโรชา นันทมนตรี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี อาทิ เรื่อง การจราจรและน้ำท่วมขัง ปัญหาสะพานลอยคนข้ามถนน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้รับทราบเพื่อแก้ไขต่อไป

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้นำเสนอนโยบาย 6 ดี เพื่อพัฒนาให้เกิดเป็นรูปธรรมของประชาชนจังหวัดนนทบุรี ให้ ส.ส.ได้รับทราบและช่วยกันผลักดันพัฒนาจังหวัดนนทบุรี โดย ส.ส.นนทบุรี ทั้งหมดได้รับปากจะร่วมกันทำงานกับผู้ว่าและหากมีอะไรติดขัดนอกเหนือเกินกว่าอานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ขอให้บอกจะนำเรื่องเข้าสภาผู้แทนราษฎรและแจ้งให้รัฐบาลทราบ เพื่อรวมกันแก้ไขปัญหาต่อไป

Facebook Comments

Related post