Digiqole ad

สส.ก้าวไกล ประชุมวางแนวทางการทำงานเตรียมพร้อมเปิดประชุมสภา 12 ธ.ค.66

 สส.ก้าวไกล ประชุมวางแนวทางการทำงานเตรียมพร้อมเปิดประชุมสภา 12 ธ.ค.66
Social sharing
Digiqole ad
🍊หวังดันกฎหมายก้าวหน้าผ่านสภา
🍊ใช้กลไก กมธ. ประสานแก้ไขปัญหา
🍊เพิ่มเครื่องมือเชื่อมพรรคกับประชาชน
.
วันนี้ (11 ธันวาคม) ที่พรรคก้าวไกล จัดประชุมเตรียมความพร้อมการทำงานก่อนเปิดประชุมสภาฯ ในวันที่ 12 ธันวาคมนี้ นำโดย ชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล โดยมี สส.พรรคก้าวไกล เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์การทำงานทั้งเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นในช่วงปิดสมัยประชุมที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ เพื่อวางแนวทางการทำงาน กำหนดวาระก้าวหน้าที่จะขับเคลื่อนในสมัยประชุมสภาที่กำลังจะเปิด โดยพรรคก้าวไกลจะอาศัยทุกกลไกทั้งในและนอกสภา เช่น การยื่นร่างกฎหมายเปลี่ยนประเทศ กลไกกรรมาธิการ การทำงานในพื้นที่ การใช้ช่องทางการสื่อสารเชื่อมพรรคกับประชาชน เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้แทนราษฎรแห่งความเปลี่ยนแปลงตามที่ประชาชนคาดหวัง
โดยการประชุมครั้งนี้ มีวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย สส.บัญชีรายชื่อ ได้แก่ วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ และ ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ร่วมบรรยายหัวข้อต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการทำงานแก่ สส.
ในช่วงหนึ่ง วิโรจน์เสนอว่าพรรคก้าวไกลต้องการใช้กลไก กมธ. เพื่อทำงานเชิงรุก เป็นช่องทางในการตรวจสอบและประสานแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน ด้านณัฐพงษ์ ได้กล่าวถึงการพัฒนาเครื่องมือดิจิทัล เพื่อใช้ในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนอย่างแอปพลิเคชัน MFP Today รวมถึงการวางรากฐานของระบบอาสาสมัคร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของพรรคและของ สส. ในอนาคต
.
ที่มา : เพจพรรคก้าวไก
Facebook Comments

Related post