Digiqole ad

“สสส.” และภาคีเครือข่ายส่ง Lecture Series ชุด “จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ” หวังเยียวยาจิตใจสังคมในยุคแห่งความหลากหลาย

 “สสส.” และภาคีเครือข่ายส่ง Lecture Series ชุด “จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ” หวังเยียวยาจิตใจสังคมในยุคแห่งความหลากหลาย
Social sharing

Digiqole ad

หลังประสบความสำเร็จจากการจัดเสวนา 5 ครั้ง ชุด “จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ” ศูนย์ความรู้และประสานงานสุขภาวะทางปัญญา โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เดินหน้าต่อยอดผลิตสื่อคลิปวิดีโอ Lecture Series ชุดเดียวกันลงบนโลกออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์

HealthyMediaHub.com หวังขยายองค์ความรู้ด้านสุขภาวะทางปัญญาเพื่อนำไปสู่การเยียวยาจิตใจของคนในสังคมในยุคที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง การเผชิญหน้ากับความเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจ ให้ได้รับการฟื้นฟูสู่วิถีชีวิตสุขภาวะ

“ญาณี รัชต์บริรักษ์” รักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้กล่าวถึงที่มาของ Lecture Series นี้ว่า “สสส. ตระหนักถึงปัญหาสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้คนในสังคมกำลังเผชิญหน้ากับยุคแห่งความหลากหลายและความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว จนหลายครั้งส่งผลให้เกิดความคับข้องใจนำไปสู่ความขัดแย้งตั้งแต่ในระดับตัวเราเอง ครอบครัว สังคม ไปจนถึงระดับโลก

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้ง ยังนำไปสู่ความเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ สสส. จึงได้ร่วมมือกับศูนย์ความรู้และประสานงานสุขภาวะทางปัญญา จัดสื่อคลิปวิดีโอ Lecture Series ชุด จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพขึ้นมา เพื่อหวังเป็นสื่อที่ส่งเสริมด้านการดูแลจิตใจ ให้มนุษย์มองเห็นความเชื่อมโยงที่เรามีต่อเพื่อนมนุษย์และโลก ช่วยเยียวยาความรู้สึกขัดแย้งในจิตใจ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในตนเอง เข้าใจเพื่อนมนุษย์ เข้าใจโลก เพื่อก้าวไปสู่การมีสังคมวิถีชีวิตสุขภาวะร่วมกันต่อไป”

ด้าน “จารุปภา วะสี” หัวหน้าโครงการศูนย์ความรู้และประสานงานสุขภาวะทางปัญญา ได้กล่าวว่า “ที่ผ่านมา Lecture Series ชุดนี้ได้จัดในรูปแบบงานเสวนาต่อเนื่อง 5 ครั้ง โดยมีคุณสุภาพ ดีรัตนา ผู้ที่มีประสบการณ์การเป็นมัคคุเทศก์พาผู้คนไปท่องเที่ยวแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นและมีความลึกซึ้งด้านมานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ และศิลปะเป็นวิทยากร

 

การเสวนาแต่ละหัวข้อได้เชื่อมโยงความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ผ่านผลงานสร้างสรรค์ที่สำคัญจำนวนมาก ชิ้นงานภาพถ่ายงานศิลปะระดับโลกและประสบการณ์จริงที่ได้ไปสัมผัส ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมเสวนาว่าเป็นเนื้อหาที่ช่วยในการเยียวยาจิตใจ เกิดความหวังและแรงบันดาลใจ ทางโครงการจึงได้ต่อยอดนำบันทึกเนื้อหาของงานเสวนาจัดทำเป็นคลิปวิดีโอ Lecture Series จำนวน 5 ตอนนี้ขึ้น เพื่อเป็นการขยายการรับรู้และการเข้าถึงคนในสังคมให้มากขึ้น รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลองค์ความรู้ด้านสุขภาวะทางปัญญาที่มีความสำคัญสำหรับผู้สนใจได้นำไปใช้ในการศึกษาและการทำงานด้านสุขภาวะทางปัญญาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และในอนาคตทางโครงการและ สสส. ยังมีแนวคิดว่าจะจัดทำทริปท่องเที่ยวเปิดรับผู้สนใจไปดูพิ้นที่หรือชุมชนสำคัญในประเทศไทยที่มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวพันในมิติสุขภาวะทางปัญญาต่อไปอีกด้วย”

สำหรับคลิปวิดีโอ Lecture Series ชุด “จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ” แบ่งเป็น 5 ตอนประกอบด้วย ตอนที่ 1 ร่องรอยความรักในยุคบรรพกาล, ตอนที่ 2 สัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียว, ตอนที่ 3 ไขรหัสวิญญาณมนุษย์ในงานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม, ตอนที่ 4 มหกรรมแห่งมวลมนุษยชาติ และตอนที่ 5 พลังสันติภาพกลางไฟสงคราม ผู้สนใจสามารถรับชมและดาวน์โหลดได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้ที่เว็บไซต์ HealthyMediaHub.com

Facebook Comments


Social sharing

Related post