Digiqole ad

สสส. สานพลังภาคี ผุดเทศกาล ‘The ICONIC Run Fest Thailand Series 2024’

 สสส. สานพลังภาคี ผุดเทศกาล ‘The ICONIC Run Fest Thailand Series 2024’
Social sharing

Digiqole ad

กิจกรรม เดิน วิ่ง กินเที่ยวเชิงสุขภาพระดับประเทศ ดึงอัตลักษณ์เมืองต้นแบบ 5 จังหวัด เปิดตลาด อาหารเพิ่อสุขภาพ พร้อมสนาม เดิน-วิ่งตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล มุ่งลดเสี่ยง NCDs คาดผู้เข้าร่วมกว้า 1 หมื่นคน ช่วยสร้างเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2567 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กรุงเทพฯ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มุ่งส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา จึงร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน สมาคมการค้าผู้จัดกีฬามวลชน สมาพันธุ์เดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย และภาคีเครือข่าย จัดเทศกาล The ICONIC Run Fest Thailand Series 2024 กิจกรรมวิ่ง กิน เที่ยวเชิงสุขภาพ ภายใต้แนวคิด รวมีพลังสร้างสุขภาพดี เศรษฐกิจดี สร้างเมืองสู่ความยั่งยืน มุ่งยกระดับ 5 จังหวัดต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับประเทศ ปลูกฝังค่านิยมลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ (NCDs) และส่งเสริมโอกาสเชิงเศรษฐกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับชุมชน

ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าวต่อว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบเทศกาลมีการใช้พื้นที่Landmark ของเมืองในการจัดงาน เริ่มสนามแรกที่ จ.เชียงราย วันที่ 29-30 มิ.ย. 2567, จ.สุโขทัย วันที่ 24-25 ส.ค. 2567, จ.นครราชสีมา วันที่ 7-8 ก.ย. 2567, จ.มุกดาหาร วันที่ 5-6 ต.ค. และ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 26-27 ต.ค. 2567
โดยกิจกรรมในแต่ละพื้นที่จะจัดขึ้น 2 วัน ประกอบด้วย กิจกรรมปั่นเมนูท้องถิ่นเพื่อสุขภาพจากเชฟชื่อดัง กิจกรรมตลาดนัด Healthy Community Product จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพท้องถิ่นกิจกรรม Wellness Sports Training Clinic จากผู้เชี่ยวชาญ และ Influencers ของไทย โดยมีกิจกรรมหลัก คือกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 10 กม. และ5 กม. เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม 2,000 คนต่อจังหวัดโดยนักวิ่งจะได้รับเสื้อวิ่ง BIB และเหรียญรางวัล

ด้าน คุณวนิดา พันธุ์สอาด รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการระดับประเทศ ICONIC Run Fest Thailand Series 2024 ที่ทาง สสส.จัดขึ้นนี้เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในโครงการที่จะยกระดับ และตอบโจทย์เรื่องกิจกรรมทางกายที่เจาะลึกสู่ท้องถิ่น และจับต้องได้ให้มีมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้น รวมถึงมีตัววัดผลค่อนข้างชัดเจนเรื่องต้นแบบเมืองเจ้าภาพในการสร้างโอกาส เพื่อต่อยอดได้หลากมิติ ทั้งเรื่องโภชนาการกิจกรรมทางกาย เศรษฐกิจชุมชน กีฬา มวลชน และการท่องเที่ยว

“กระทรวงได้ดำริโครงการที่เป็นแผนระดับชาติมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นหลังคาใหญ่ของกิจกรรมทางกายที่ชื่อว่า CCC (Calorie Credit Challenge) และได้มีนโยบายภายใต้แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อส่งเสริมเรื่องกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกับโครงการICONIC Run Fest Thailand Series 2024 ที่ทางกระทรวงยินดีอย่างยิ่งที่จะให้ความร่วมมือและได้ร่วมมีบทบาทในการที่จะนำ platform CCC เข้าช่วยสนับสนุนโครงการเพื่อร่วมกันสร้างองค์ความรู้บูรณาการแบบผสมที่จะช่วยเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และขับเคลื่อนเชิงลึกลงถึงเมืองเจ้าภาพต้นแบบทั้ง 5 เมืองซึ่งถือเป็นเรื่องการสร้างประโยชน์ร่วมทุกมิติที่แท้จริง “

บรรยากาศการแถลงข่าว ยังได้รับเกียรติจาก คุณนิรมล ราศี ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาร่วมงานพร้อมรับชม VTR โครงการ และ VTR จากผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงรับชมการแสดง CULTURE ACTIVE SHOW ขณะเดียวกันยังมีการ Preview Panel ปรุงเมนูพิเศษ จากเชฟกิ๊ก-กมล ชอบดีงาม Celebrity Chef และทายาทรุ่นที่ 3 แห่งร้านเลิศทิพย์ และมิกกี้-นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร Strength & Conditioning Coach สร้างสีสันให้กับงานแถลงข่าวในครั้งนี้

ทั้งนี้ สามารถสมัครูร่วมกิจกรรมได้ที่ http ://thai.fit
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟจเพจ theiconicrunfest

Facebook Comments


Social sharing

Related post