Digiqole ad

สสส. สานพลังภาคี ผุดเทศกาล The ICONIC Run Fest Thailand Series 2024 กิจกรรม เดิน วิ่ง กิน เที่ยวเชิงสุขภาพระดับประเทศ

 สสส. สานพลังภาคี ผุดเทศกาล The ICONIC Run Fest Thailand Series 2024 กิจกรรม เดิน วิ่ง กิน เที่ยวเชิงสุขภาพระดับประเทศ
Social sharing

Digiqole ad

สสส. สานพลังภาคี ผุดเทศกาล The ICONIC Run Fest Thailand Series 2024 กิจกรรม เดิน วิ่ง กิน เที่ยวเชิงสุขภาพระดับประเทศ ดึงอัตลักษณ์เมืองต้นแบบ 5 จังหวัด เปิดตลาด อาหารเพื่อสุขภาพ พร้อมสนาม เดิน-วิ่งตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล มุ่งลดเสี่ยง NCDs คาดผู้เข้าร่วมกว่า 1 หมื่นคน ช่วยสร้างเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย คุณวนิดา พันธุ์สอาด รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, แพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข, คุณจุฑา ธาราไชย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากลยุทธ์องค์กร สำนักงานส่งเสริมจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) – TCEB , ดร.วาสนา พงศาปาน ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) – อพท. คุณนิรมล ราศรี ผู้อำนวยการ สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. (สำนัก 5) และคุณบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ นายกสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย-TIEFA ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

ดร.นพ.ไพโรจน์  เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มุ่งส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา จึงร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน สมาคม การค้าผู้จัดกีฬามวลชน สมาพันธ์เดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย และภาคีเครือข่าย จัดเทศกาล The ICONIC Run Fest Thailand Series 2024

กิจกรรมวิ่ง กิน เที่ยวเชิงสุขภาพ ภายใต้แนวคิด รวมพลังสร้างสุขภาพดี เศรษฐกิจดี สร้างเมืองสู่ความยั่งยืน มุ่งยกระดับ 5 จังหวัดต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับประเทศ ปลูกฝังค่านิยมลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ (NCDs) และส่งเสริมโอกาสเชิงเศรษฐกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับชุมชน

ดร.นพ.ไพโรจน์  กล่าวต่อว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบเทศกาลมีการใช้พื้นที่ Landmark ของเมืองในการจัดงาน เริ่มสนามแรกที่ จ.เชียงราย วันที่ 29-30 มิ.ย. 2567 จ.สุโขทัย วันที่ 24-25 ส.ค. 2567 จ.นครราชสีมา วันที่ 7-8 ก.ย. 2567 จ.มุกดาหาร วันที่ 5-6 ต.ค. และ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 26-27 ต.ค. 2567 โดยกิจกรรมในแต่ละพื้นที่จะจัดขึ้น 2 วัน

ประกอบด้วย กิจกรรมปั้นเมนูท้องถิ่นเพื่อสุขภาพจาก เชฟชื่อดัง กิจกรรมตลาดนัด Healthy Community Product จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพท้องถิ่น กิจกรรม Wellness Sports Training Clinic จากผู้เชี่ยวชาญ และInfluencers  ของไทย โดยมีกิจกรรมหลัก คือกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 10 กม. และ5 กม. เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม 2,000 คนต่อจังหวัด โดยนักวิ่งจะได้รับเสื้อวิ่ง BIB และเหรียญ

คุณวนิดา พันธุ์สอาด รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการระดับประเทศ ICONIC Run Fest Thailand Series 2024 ที่ทาง สสส.จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในโครงการที่จะยกระดับ และตอบโจทย์เรื่องกิจกรรมทางกายที่ เจาะลึกสู่ท้องถิ่น และจับต้องได้ให้มีมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้น รวมถึงมีตัววัดผลค่อนข้างชัดเจนเรื่องต้นแบบเมือง เจ้าภาพในการสร้างโอกาส เพื่อต่อยอดได้หลากมิติ ทั้งเรื่องโภชนาการกิจกรรมทางกาย เศรษฐกิจชุมชน กีฬา
มวลชน และการท่องเที่ยว

“กระทรวงได้ดำริโครงการที่เป็นแผนระดับชาติมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นหลังคาใหญ่ของกิจกรรมทางกายที่ชื่อว่า CCC (Calorie Credit Challenge) และได้มีนโยบายภายใต้แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อส่งเสริมเรื่องกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกับโครงการ ICONIC Run Fest Thailand Series 2024 ที่ทางกระทรวงยินดีอย่างยิ่งที่จะให้ความร่วมมือและได้ร่วมมีบทบาทในการที่จะนำ platform CCC เข้าช่วยสนับสนุนโครงการเพื่อร่วมกันสร้างองค์ความรู้บูรณาการแบบผสมที่จะช่วยเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และขับเคลื่อนเชิงลึกลงถึงเมืองเจ้าภาพต้นแบบทั้ง 5 เมือง ซึ่งถือเป็นเรื่องการสร้างประโยชน์ ร่วมทุกมิติที่แท้จริง “

ทั้งนี้ สามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่http ://thai.fit

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ theiconicrunfest

Facebook Comments


Social sharing

Related post