Digiqole ad

“สสส.” ร่วมกับภาคีเครือข่ายกว่า 70 องค์กร เปิดตัวเทศกาลงาน “Soul Connect Fest” มหกรรมพบเพื่อนใจ

 “สสส.” ร่วมกับภาคีเครือข่ายกว่า 70 องค์กร เปิดตัวเทศกาลงาน “Soul Connect Fest” มหกรรมพบเพื่อนใจ
Social sharing
Digiqole ad

สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดแถลงข่าวเปิดตัว “Soul Connect Fest”มหกรรมพบเพื่อนใจ จุดเชื่อมโยงการเดินทางของงานส่งเสริมสุขภาวะทางปัญญา”

งานที่จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้สังคมได้เข้าถึงความรู้และนวัตกรรมเครื่องมือด้านสุขภาวะทางปัญญาเพื่อให้ผู้คนกลับมา Connect กับตัวเอง กับความสัมพันธ์ และสังคม โดยเป็นการสานพลังภาคีเครือข่ายสุขภาวะทางปัญญา สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาควิชาการ องค์กรภาคสังคม มากกว่า 70 องค์กร

งานแถลงข่าวจัดขึ้นที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี “ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์” ผู้จัดการกองทุน สสส. เป็นประธานในงาน นอกจากนี้ยังมีคนวงการบันเทิง อาทิ แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส, แคน-อติรุจ มาร่วมแรงร่วมใจช่วยเป็นกระบอกเสียงบอกต่องานดีๆ นี้อีกด้วย


ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า “สสส. ขับเคลื่อนงานด้านสุขภาวะทางปัญญามาอย่างต่อเนื่อง โดยคำว่า ‘สุขภาวะ’ นั้นประกอบด้วย 4 มิติ คือ สุขภาวะทางกาย ใจ สังคม และ ปัญญา ซึ่งในมิติของสุขภาวะทางปัญญา หมายถึงการที่เรามีศักยภาพในการเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น
มีความสัมพันธ์ที่ดี เกิดจิตสำนึกใหม่ ที่ตระหนักถึงความเชื่อมโยงตนเองกับสังคมและโลก Soul Connect Fest 2023 มหกรรมพบเพื่อนใจจึงถือเป็นจุดเชื่อมโยงการเดินทางของงานส่งเสริมสุขภาวะทางปัญญา” เพื่อเป็นต้นแบบพื้นที่เรียนรู้สุขภาวะทางปัญญา ที่เป็นโอกาสให้ภาคีเครือข่ายทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติการ มารวมพลังเพื่อสื่อสารคุณค่าและความหมายของการส่งเสริมสุขภาวะทางปัญญา และร่วมขับเคลื่อนสุขภาวะทางปัญญาที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เชื่อมโยงกันใน 3 ระดับ คือระดับปัจเจกบุคคล ระดับองค์กร และระดับสังคม”

นางญาณี รัชต์บริรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส. กล่าวว่า “การจัดงานครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่องค์กรด้านการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา สานพลังมุ่งเป้าหมายและกำหนดทิศทางทำงานร่วมกันอย่างจริงจัง ผ่านการจัดงานต่อเนื่อง 4 วัน แบ่งเป็น 2 ส่วน 1.ภาควิชาการ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความรู้สุขภาวะทางปัญญา ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17-18 ส.ค. 2566 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.งาน Soul Connect Fest 2023 มหกรรมพบเพื่อนใจ ในวันที่ 19-20 ส.ค. 2566 ณ Lido Connect สยามสแควร์ ออกแบบพื้นที่ นำนวัตกรรม และกระบวนการพัฒนาสุขภาวะปัญญามาให้คนในสังคม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงประสบการณ์ตรง เพื่อให้เป็นเครื่องมือดูแลตัวเองเมื่อต้องเผชิญความทุกข์ในชีวิต ตระหนักถึงคุณค่าความหมายของการใช้ชีวิตเพื่อเกื้อกูลสังคมและโลก”


นางจารุปภา วะสี ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้และประสานงานสุขภาวะทางปัญญา เผยรายละเอียดในส่วนของงานประชุมวิชาการ ว่า “เราใช้ชื่อ งานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความรู้สุขภาวะทางปัญญา ครั้งที่ 1 สุขภาวะทางปัญญา : สุขภาพ จิตวิญญาณ และสังคม โดยแกนหลักของงานเราตั้งอยู่บนคำว่า ปัญญาปฏิบัติ เป็นการร่วมมือกันของผู้ที่ลงมือภาคปฏิบัติกับตัวองค์ความรู้มาเชื่อมโยงกัน นำคนทำงานด้านสุขภาวะทางปัญญาที่มีประสบการณ์ตรงบนพื้นที่การทำงานต่างๆ ทั้งประเด็นด้านสังคมศึกษา ประเด็นเรื่องสุขภาพ ประเด็นด้านความตาย มาเชื่อมโยงกับนักวิชาการ

ซึ่งจะช่วยนำเอาแนวคิดความรู้ต่างๆ ที่ได้จากคนทำงานภาคปฏิบัติ มายกระดับให้เป็นองค์ความรู้ที่นำไปใช้ ไปต่อยอดให้ขยายวงกว้างขึ้นต่อไป เพราะเรื่องของสุขภาวะทางปัญญานั้นจะเดินบนความรู้จากหนังสือและงานวิจัยเดิมๆ เท่านั้นไม่ได้ แต่ต้องใช้ประสบการณ์ตรงเข้าร่วมด้วย กิจกรรมในงานนั้นมีทั้งส่วนของการบรรยาย-เสวนา-สนทนา–เวิร์กชอป โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเด็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นระบบสุขภาพ ระบบการศึกษา รวมถึงเรื่องของระบบสังคมที่เป็นธรรม และคำนึงถึงความสุขของทุกคน”

สำหรับส่วนของงาน งาน Soul Connect Fest 2023 มหกรรมพบเพื่อนใจ ที่จัดในวันที่ 19-20 สิงหาคม ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ ผู้อำนวยการร่วมธนาคารจิตอาสา เล่าว่า “ในชื่องานจะมีคำว่า เพื่อนใจ ซึ่งเราอยากจะสื่อความหมายว่าผู้ที่เข้าร่วมงานจะมีเพื่อนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันภายใน ความมั่นคงทางใจ ผ่านเครื่องมือต่างๆ ที่เราออกแบบมาในรูปแบบของกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้เกิดประสบการณ์ตรงในการพัฒนาใจ ยกตัวอย่างกิจกรรมน่าสนใจไม่ว่าจะเป็น อาสารับฟัง, อ่านมนุษย์, กิจกรรม Mandala art, กิจกรรม Soul of a Worm เป็นต้น

เพื่อค้นหาและเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณด้านในของตนเอง เรายังได้รับเกียรติจากศิลปินหลายท่านที่สนใจงานด้านการพัฒนาใจ อาทิ เขื่อน-ดนัย,ก๊อต-จิรายุ,ดีเจพี่อ้อย-นภาพร,กิ๊ก-มยุริญ,แพท-วงเคลียร์,อุ๋ย-บุดดาเบลส,ใหม่-No one else,เป้-Vietrio Music,อ้น-นพพันธ์,จ๋า-ยศสินี ผู้จัดละครเรื่องมาตาลดา ที่ทุกท่านมีความยินดีที่จะมาร่วมกันเป็นกระบอกเสียง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการทำงานด้านสุขภาวะทางปัญญา จึงอยากขอชวนทุกคนมาร่วมขบวนฮีลใจนี้ไปกับเราด้วยกันครับ”

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเทศกาลงาน Soul Connect Fest สามารถติดตามข่าวสาร รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางเฟซบุ๊กเพจ Soul Connect Fest และเฟซบุ๊กเพจ จิตวิวัฒน์ – New Consciousness

Facebook Comments

Related post