Digiqole ad

“สสส.” จับมือภาคีเครือข่าย หนุนคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีในงาน “มหกรรมสร้างสุขที่ปลายทาง” ครั้งที่ 4

 “สสส.” จับมือภาคีเครือข่าย หนุนคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีในงาน “มหกรรมสร้างสุขที่ปลายทาง” ครั้งที่ 4
Social sharing
Digiqole ad

นางญาณี รัชต์บริรักษ์ รักษาการผู้อำนวยการ
สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา
สสส. และผู้แทนภาคีเครือข่ายสุขภาวะทางปัญญา อาทิ กลุ่ม Peaceful Death ชีวามิตรวิสาหกิจเพื่อสังคม ศูนย์ความรู้และประสานงานสุขภาวะทางปัญญา ฯลฯ

ผนึกกำลังร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช. ประกาศพันธสัญญาแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานการอยู่และตายดี เพื่อให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยได้เข้าถึงคุณภาพชีวิตในระยะท้ายอย่างมีสุขภาวะและมีความยั่งยืน ในงาน “มหกรรมสร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 4” ที่โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

โดยภายในงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลายหัวข้อ เช่น “วางแผนและเตรียมความพร้อมของชีวิตเพื่อสุขที่ปลายทาง” โดย นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข, การปาฐกถาพิเศษ “สร้างพลังใจ พลังความร่วมมือทางสังคมเพื่อสุขที่ปลายทางด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์”

โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล Inspiration Talk “อยู่ดี = ตายดี…เพื่อสุขที่ปลายทาง โดย คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ผู้ก่อตั้งและประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม, เสวนาการเตรียมตัวและดูแลครอบครัวเมื่อโศกเศร้าและสูญเสีย, Dead Talk “พูดคุยเรื่องความตาย” โดย พระอธิการไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ และคุณนที เอกวิจิตร (อุ๋ย บุดด้าเบลส) เป็นต้น

Facebook Comments

Related post