Digiqole ad

สสว. รุกพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม สร้างระบบให้บริการ SME ACCESS ช่วย SME ทำธุรกิจยุคใหม่

 สสว. รุกพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม สร้างระบบให้บริการ SME ACCESS ช่วย SME ทำธุรกิจยุคใหม่
Social sharing
Digiqole ad

สสว. เดินหน้าพัฒนาระบบ SME ACCESS ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อ SME เต็มรูปแบบ เน้นปรับรูปแบบการให้บริการ MSME ในด้านต่าง ๆ สู่รูปแบบ e-Service เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้ผู้ประกอบการ เตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจในอนาคต

 

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการผู้ประกอบการ SME ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 โดยเริ่มจากการต่อยอดการบูรณาการงบประมาณการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ด้วยการพัฒนา Website Portal หรือเว็บไซต์ smeone.info ที่รวบรวมข้อมูลการส่งเสริมและโครงการในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ของภาครัฐและเอกชนมากกว่า 50 หน่วยงาน มาไว้ในที่เดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลการส่งเสริมของรัฐบาลให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชัน SMECONNEXT สำหรับการประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ สสว. และการเป็นชุมชน (Community) ของผู้ประกอบการ SME ที่เคยใช้บริการของ สสว.

ผอ.สสว. เผยอีกว่า การให้บริการด้วยระบบดิจิทัลออนไลน์ของ สสว. ได้รับกระแสตอบรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ในช่วงปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน เห็นได้จากจำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์ smeone ที่มีผู้เข้าใช้บริการเพิ่มขึ้นจาก 9,287 ราย ในปี 2561 เพิ่มเป็น 332,741 ราย ในปี 2563 และมีจำนวน 580,185 ราย ในปี 2564 ซึ่งเป็นปรากฏการณ์จากความจำเป็นของเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด สสว. จึงพัฒนา “ระบบให้บริการ SME ACCESS” ที่เป็นการบูรณาการส่วนงานที่ทำหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SME ในรูปแบบดิจิทัลของ สสว. ทั้งหมด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องผู้ประกอบการ SME และจะเป็น Infrastructure ของระบบการส่งเสริม SME ของประเทศที่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของบริบททางสังคมและเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งประกอบด้วยเว็บไซต์ SME ONE (Web Portal) SME Academy 365 (ระบบการเรียนรู้ออนไลน์) SME Coach (ระบบฐานข้อมูลที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญหรือที่สามารถให้คำแนะนำผู้ประกอบการ MSME) และ แอปพลิเคชัน SME Connext

นายวีระพงศ์ กล่าวอีกว่า เพื่อให้สอดรับกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบในการให้บริการของภาครัฐ สสว. ได้มีการปรับรูปแบบการให้บริการ MSME ในด้านต่างๆ สู่รูปแบบ e-Service เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้ การให้บริการในรูปแบบ e-Service หรือ “ระบบให้บริการ SME ACESSS”

“วันนี้ถือเป็นวันที่มีความหมายสำหรับพี่น้องผู้ประกอบการ SME ทั่วโลก เนื่องจากสหประชาชาติได้ยกให้วันที่ 27 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวัน MSME DAY (Micro Small and Medium-sized Enterprises Day) เพื่อเป็นการให้การยอมรับถึงความสำคัญต่อการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ MSME ซึ่งเป็นกลไกหลักที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจโลก เนื่องจากกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนผู้ประกอบการเป็น MSME และมีการจ้างงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของการจ้างงานทั้งโลก และยังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ 50 ของ GDP โลกอีกด้วย”นายวีระพงศ์ ระบุ

 

“สสว. จึงใช้วันนี้เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการทำงานเพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ MSME ของไทย โดยการปรับรูปแบบการทำงานและการให้บริการแก่พี่น้อง MSME ในแบบที่ง่ายและสะดวกในการใช้งาน ระบบ SME ACCESS เป็นเพียงหนึ่งในงานที่ สสว. ได้พัฒนาขึ้นสำหรับผู้ประกอบการ MSME ไทย ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นรากฐาน สร้างความเข็มแข็ง และพร้อมปรับตัวท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยในอนาคต รัฐบาลจะดำเนินงานในการพัฒนาการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อผู้ประกอบการ MSME ต่อไป” นายวีระพงศ์กล่าวในที่สุด

โดยงานดังกล่าวได้เชิญแขกผู้มีเกียรติ นายภาคภูมิ สุวรรณเตมีย์ กูรูในวงการด้านอาหาร ผู้ประกอบการร้านเจริญพุงโภชนา ร่วมเสวนากับ นายวรพจน์ ประสานพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs เพื่อร่วมแชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและบอกเล่าโอกาสดี ๆ สำหรับผู้ประกอบการในการเข้าถึงดิจิทัลแพลตฟอร์มด้วยเครื่องมือ SME ACCESS แพลตฟอร์มที่จะมาช่วยให้การทำธุรกิจง่ายขึ้น นั่นเอง

Facebook Comments

Related post