Digiqole ad

สสว. ชวน MSME เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนบุกตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มูลค่าไม่น้อยกว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปี

 สสว. ชวน MSME เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนบุกตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มูลค่าไม่น้อยกว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปี
Social sharing
Digiqole ad

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ MSME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามแนวคิด “รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย” ให้ง่ายกว่าเดิม ผ่านคลิปวิดีโอ 10 ตอน ที่ครบจบทุกคำถาม ตั้งแต่ความน่าสนใจในตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การวางแผนธุรกิจ การสร้างไอเดียเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ การเตรียมเอกสารและขั้นตอนการลงทะเบียน รวมถึงต้นแบบ MSME ที่ประสบความสำเร็จ

EP1 : Blue Spot Area1 โอกาสที่ดีสำหรับ MSME ในตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ https://youtu.be/_ypVoK14wFQ
EP2 : Blue Spot Area2 ค้นหา Journey ของงบประมาณ สร้างโอกาส บนความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ https://youtu.be/ed0j39q0nxI
EP3 : การวางแผนธุรกิจ เพื่อนำมาปรับผลิตภัณฑ์และบริการให้เหมาะสมกับหน่วยงานภาครัฐ https://youtu.be/J-Jd8i14oSI
EP4 : การสร้างไอเดียการนำเสนอสินค้าและบริการ “Great Sale Pitch Idea” https://youtu.be/4jzA6DcKEZ8
EP5 : คุณสมบัติของ SME ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ และสินค้าที่ภาครัฐนิยมซื้อ https://youtu.be/4F6WjtG6r9M
EP6 : การเตรียมเอกสารที่ใช้สำหรับการขึ้นทะเบียน และขั้นตอนการลงทะเบียน https://youtu.be/iLA_4gW0duk
EP7 : การดาวน์โหลดหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ https://youtu.be/IIN7RZlDDqI
EP8 : ผู้ประกอบการ MSME ต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ https://youtu.be/-GmBAgDaLU
EP9 : ผู้ประกอบการ MSME ต้นแบบ ที่ผันตัวเองจากช่างติดตั้งงานสู่โอกาสใหม่ https://youtu.be/Usd3TgKn_W4
EP10 : ผู้ประกอบการ MSME ต้นแบบ นำวัตถุดิบหลักในชุมชน นำมาสร้างมูลค่า และสร้างสินค้าได้หลากหลาย https://youtu.be/8VK9lPfAg-I

Facebook Comments

Related post