Digiqole ad

สสว.เดินหน้าผนึกพลัง 46 พันธมิตรบูรณาการส่งเสริมและขับเคลื่อน SME จัดงาน SME Day 2023 “รวมพลังโต”

 สสว.เดินหน้าผนึกพลัง 46 พันธมิตรบูรณาการส่งเสริมและขับเคลื่อน SME  จัดงาน SME Day 2023 “รวมพลังโต”
Social sharing
Digiqole ad

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว.จัดงาน SME Day 2023 “รวมพลังโต” แถลงผลการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อน SME ไทย “รวมพลังโต” กับ SME ACCESS พร้อมจับมือ 46 พันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนประกาศเจตนารมณ์เพื่อบูรณาการการส่งเสริม SME ในการพัฒนาข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ www.smeone.info ณ  Pearl Dome อาคาร Pearl Bangkok

นายวรพจน์  ประสานพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs กล่าวต้อนรับพร้อมรายงานว่า ในวันที่ 27 มิถุนายนของทุกปี สหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวัน Micro,Small and Medium-sized Enterprises Day หรือ SME DAY เพื่อเป็นการประกาศจุดยืนในการผลักดันให้การพัฒนา SMEs บรรลุสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals ในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติด้านสังคม  มิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2023 นี้ The UN กำหนด Theme SME Day คือ “Building a Stronger Future Together.”

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า “วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ MSME มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goal เนื่องจาก MSME คิดเป็นกว่า 90% ของธุรกิจทั้งหมดทั่วโลก และสร้างงานมากกว่า 60 – 70% ของตำแหน่งงานทั่วโลก สร้างรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจโลกถึง 50% รวมถึงมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจท้องถิ่นและระดับชาติ ขณะที่ปัจจุบันนี้ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย สามารถสร้างรายได้หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจ(GDP) ของไทยประมาณ 35% ซึ่ง สสว.ตั้งเป้าจะผลักดันผู้ประกอบการให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของประเทศ ให้ได้ถึง 45% ภายในปี 2570”

ผอ.สสว. ยังกล่าวอีกว่า งาน SME DAY 2023 ในวันนี้ เป็นการแสดงพลังให้กับผู้ประกอบการได้เห็น ถึงการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงสถาบันการศึกษาเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนพี่น้อง SME ของประเทศไทย กว่า 46 แห่ง โดยเมื่อ 4 ปีก่อน สสว. ได้เริ่มต้นจากการบูรณาการระหว่างหน่วยงานจำนวน 40 แห่ง ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวสารด้านการส่งเสริมและการพัฒนาผู้ประกอบการ MSME ภายใต้ SME Portal หรือ www.smeone.info ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางที่ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าค้นหาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของตนไว้ในที่เดียว ที่ผ่านมามีจำนวนผู้เข้าใช้บริการเฉลี่ยมากกว่า 6 แสนครั้งต่อปี และมีจำนวนหน่วยงานที่แลกเปลี่ยนเนื้อหาข่าวสารกันมากกว่า 70 หน่วยงาน ซึ่งถือได้ว่า ประสบความสำเร็จในเชิงความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา MSME อย่างเห็นได้ชัด โดยทุกหน่วยงานที่มาในวันนี้ทั้งภาครัฐและเอกชน ถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการส่งเสริมผู้ประกอบการ MSME ของประเทศ

สำหรับความสำคัญของผู้ประกอบการ MSME ในบริบทของโลก ประกอบด้วย 3 มิติใหญ่ คือ ช่วยสร้างงาน กระจายรายได้ และเอื้อให้เกิดธุรกิจใหม่ โดยผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่มีลักษณะธุรกิจที่ใช้แรงงานเข้มข้นและมีแนวโน้มที่จะสร้างโอกาสการจ้างงานสู่ระบบเศรษฐกิจ โดยเฉลี่ยในทุกระบบเศรษฐกิจ SME จะมีการจ้างงานมากกว่า 70% รวมถึงเป็นการสร้างค่าครองชีพที่ดีขึ้นให้กับประชาชน และเพิ่มเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

มิติที่สอง SME มีส่วนสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในทุกประเทศ โดย SME มีส่วนร่วมกับการสร้างรายได้หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือ GDP อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งในประเทศในกลุ่มพัฒนาแล้วจะมีสัดส่วนถึงกว่า 50% ของ GDP รวมทั้งประเทศ และมิติที่สาม  SME มีความสำคัญต่อการกระจายตัวการพัฒนาไปสู่ภูมิภาคอย่างสมดุล การจัดตั้งธุรกิจในเมืองเล็กๆ และพื้นที่ชนบทมีส่วนช่วยในการลดความเหลื่อมล้ำในภูมิภาคและส่งเสริมการเติบโตอย่างทั่วถึง การกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจนี้ช่วยกระจายความมั่งคั่งและโอกาสอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ การเสวนาหัวข้อ ติดต่อรัฐไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 5 หน่วยงาน /  Showcase โตหลายเท่าแค่เข้าถึง SME ACCESS : ความสุขคำโตกับแนวคิด BCG Mode เพื่อคนไทยกินอะไรก็สุขทุกคำ ด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ของ สสว. ได้แก่ SME COACH , SME ONE, THAI SME-GP รวมถึงแอปพลิเคชัน SME CONNEXT เป็นตัวช่วยในการขยายธุรกิจ

พร้อมทลายขีดจำกัดในการประกอบธุรกิจ ทำให้เติบโตอย่างมีทิศทางและมั่นใจ เหมือนมี สสว. อยู่เคียงข้าง, กิจกรรม Talk show “อับเดตเทรนด์การตลาดที่ SME ไม่ควรพลาด” โดย คุณปฤณ จำเริญพานิช (Digital Prince) ที่ปรึกษาและวิทยากรด้าน Digital Marketing รวมถึงประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ ทิศทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ SME ครึ่งปีหลัง 2566 /  เมื่อโลกเปลี่ยน SME ไทยจะปรับตัวอย่างไร และ มาตรการลดต้นทุนธุรกิจให้ SME ผ่านระบบ BDS ซึ่งติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.smeone.info และ

 

 

Facebook Comments

Related post