Digiqole ad

“สสว.” จับมือ “สถาบันอาหาร” รับสมัครผู้ประกอบการ กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ กระเทียม ทุเรียน เกลือ สมุนไพร แปรรูปประมงน้ำจืด (กุ้ง) และแปรรูปอาหารทะเล ต่อเนื่อง

 “สสว.” จับมือ “สถาบันอาหาร” รับสมัครผู้ประกอบการ กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ กระเทียม ทุเรียน เกลือ สมุนไพร แปรรูปประมงน้ำจืด (กุ้ง) และแปรรูปอาหารทะเล ต่อเนื่อง
Advertisement

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสถาบันอาหาร ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์กระเทียม ทุเรียน เกลือ สมุนไพร แปรรูปประมงน้ำจืด (กุ้ง) และแปรรูปอาหารทะเล ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปีงบประมาณ 2564 เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดความร่วมมือและเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ในกลุ่มคลัสเตอร์และพัฒนาผู้ประกอบการในคลัสเตอร์เป้าหมายให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ทำให้มีการปรับแผนการจัดกิจกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันอาหาร จึงขยายการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564

Advertisement

กิจกรรมในโครงการ
1. คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 810 ราย เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและประชาสัมพันธ์ ระบบ THAI SME-GP
2. พัฒนาผู้นำและผู้ประสานงานเครือข่าย (CDA) ส่งเสริมความเข้มแข็ง
3. พัฒนาศักยภาพเชิงลึกกระบวนการผลิตและบริหารจัดการด้านมาตรฐาน ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
4. พัฒนาผู้ประกอบการเกี่ยวกับการวางแผนการตลาด
5. สนับสนุนและส่งเสริมการตลาดเชิงรุก ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. ประกอบธุรกิจการเกษตร ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชน
2. บุคคลสัญชาติไทย นิติบุคคล หรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้ดำเนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับจากวันจดทะเบียน)
3. ผู้ประกอบการ SME ในการผลิต บริการ ค้าปลีกหรือค้าส่ง หรือเป็นผู้มีความสนใจและประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
4. มีพื้นที่การเพาะปลูก หรือมีความสนใจตามพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย

สนใจสมัครสอบถามเพิ่มเติมที่
คุณโกสีย์ วัจนทวีโรจน์ โทร. 02 422 8688 ต่อ 2114
คุณอารีย์พร ถ้ำรุ่ง โทร. 02 422 8688 ต่อ 2105

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/9QSaA

Related post