Digiqole ad

สว.ช่วยประชาชน ช่วงวิกฤติโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

 สว.ช่วยประชาชน ช่วงวิกฤติโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
Social sharing
Digiqole ad

วุฒิสภา โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา นำโดย นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายศิริชัย ไม้งาม,ดร.สฤษฎเกียรติ แจ่มสมบูรณ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการฯและ ดร.ชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย กรรมการ ได้เดินทางไปมอบที่นอนปิคนิค จำนวน 30 ชุด ถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด พร้อมด้วยชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (ชุด PPE) หน้ากากอนามัย จำนวน 4,000 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่/ศูนย์พักคอย โรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายแพทย์ปิยะวิทย์ หมดมลทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง และนางรานี หงษ์สถิตย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการพยาบาล ให้เกียรติต้อนรับคณะและเป็นผู้รับมอบ

จากนั้น คณะได้เดินทางไปมอบอาหาร พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลพานทอง หนองกะขะ บริเวณโรงเรียนวัดพานทอง ซึ่งได้จัดให้เป็นโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่/ศูนย์พักคอย โดยมี น.ส.พีรพร อุทธา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธรณสุข เทศบาลตำบลพานทอง ดูแลโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่และศูนย์พักคอย เทศบาลตำบลพานทองให้การต้อนรับ ทั้งนี้คณะกรรมการจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป

Facebook Comments

Related post