Digiqole ad

สวส. จับมือ มูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย เดินหน้าพัฒนาชุมชน สู่สังคมที่ยั่งยืน ผ่านโครงการ SE CONNECT 2022

 สวส. จับมือ มูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย เดินหน้าพัฒนาชุมชน สู่สังคมที่ยั่งยืน ผ่านโครงการ SE CONNECT 2022
Social sharing

Digiqole ad

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ เพื่อสังคมเป็นประธานเปิดงานโครงการรวมพลังเพื่อส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE CONNECT 2022) พร้อมมอบรับรางวัล SE Connect Award 2022 จำนวน 4 รางวัล แก่ผู้สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมในด้านต่างๆ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565  ณ ลานโปรโมชัน ชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กล่าวว่า การจัดโครงการงานรวมพลังเพื่อส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE CONNECT 2022) เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) และ มูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมของประเทศไทย และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รู้จักในทุกประเด็นเกี่ยวกับ วิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมรวบรวมผู้ประกอบการกว่า 20 องค์กรมาร่วมเชื่อมต่อธุรกิจ และสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด เชื่อมธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ สู่สังคมที่ยั่งยืน

สำหรับโครงการนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญ ในการแสดงพลังขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่พร้อมผลักดันเครือข่ายใน ด้านธุรกิจ ด้านวิชาการ ด้านการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์ธุรกิจในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคม พัฒนาระบบนิเวศด้านวิสาหกิจเพื่อสังคมกับผู้บริโภคและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ให้วิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม นายจุรินทร์ กล่าว

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post