Digiqole ad

สวปอ.มส.SML 2 ร่วมสนับสนุนสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ส่งต่อความช่วยเหลือให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 สวปอ.มส.SML 2 ร่วมสนับสนุนสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ส่งต่อความช่วยเหลือให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
Social sharing
Digiqole ad

พลโทวิโรจน์ เกิดแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และเลขานุการ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลเอก ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารความมั่นคง สำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) พร้อมด้วยคณาจารย์และคณะนักศึกษาหลักสูตร สวปอ.มส.SML รุ่น 2 นำโดย บัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานนักศึกษาฯ ร่วมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท พร้อมด้วยสิ่งของอุปโภค บริโภค และเวชภัณฑ์ ได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย และ แอลกอฮอลล์ แก่ บุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย โดยสมาคมฯ จะนำไปช่วยเหลือประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ

Facebook Comments

Related post