Digiqole ad

“สวนโมกข์กรุงเทพ” ชวนร่วมตักบาตรเดือนเกิดและสวนโมกข์เสวนา มีนาคม ๒๕๖๕

 “สวนโมกข์กรุงเทพ” ชวนร่วมตักบาตรเดือนเกิดและสวนโมกข์เสวนา มีนาคม ๒๕๖๕
Social sharing

วันอาทิตย์แรก ของเดือนมีนาคมนี้ หอจดหมายเหตุพุทธทาส ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเดือนเกิดใน วาระ ๙๐ ปีสวนโมกข์ไชยา เพื่อปีที่ ๑๐+๑ ของสวนโมกข์กรุงเทพ ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ ๙ รูป และอุบาสก อุบาสิกา วันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ)

สำหรับ การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ แบบออนไลน์ และในพื้นที่ (รับเฉพาะเจ้าภาพและผู้ลงทะเบียน)
๑. เจ้าภาพร่วมตักบาตร รับ ๓๐ ครอบครัว ครอบครัวละ ๑ – ๔ คน ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3p7FTSW (การร่วมเป็นเจ้าภาพตักบาตร สมทบ ๒,๕๐๐ บาท โดยจะมีส่วนร่วมในการทำบุญสำรับอาหารหนังสือ ปัจจัยถวายพระ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญในเดือนนั้นๆ
๒. บุคคลทั่วไป รับ ๒๐๐ คน (ลงทะเบียน https://bit.ly/3h7ZtKk)

กิจรรมในช่วงบ่าย : ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.ชวนร่วมขบคิด สวนโมกข์เสวนาในวาระ ๙๐ ปีสวนโมกข์ไชยา เพื่อปีที่ ๑๐+๑ ของสวนโมกข์กรุงเทพ กับครูบาอาจารย์ อุบาสก อุบาสิกา เครือข่ายสวนโมกข์ ชวนคุย โดย หมอบัญชา พงษ์พานิช

สิ่งที่ต้องเตรียมมา : ในการใส่บาตรพระภิกษุ ๙ รูป ครั้งนี้จะใส่เฉพาะข้าวสาร อาหารแห้ง

สมทบปัจจัยผ่านทางออนไลน์ โดยร่วมสมทบทำบุญตามกำลัง ได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 111-296-295-8 มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line: @suanmokkh_bangkok พร้อมระบุวัตถุประสงค์ในการสมทบ ดังนี้ ๑ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ๒ เพื่อร่วมกองทุนธรรมทาน หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ได้ที่ https://bit.ly/350rwZm

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่
๑. ต้องมีการฉีดวัคซีนครบโดส อย่างน้อย ๒ เข็ม (แนบใบรับรองในการลงทะเบียน)
๒. เด็กอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ขอให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง และหากมีผลตรวจ ATK โปรดนำมาแสดงวันกิจกรรม

สามารถร่วมกิจกรรมฟังธรรมพร้อมกันแบบออนไลน์ได้ ๕ ช่องทาง
– Facebook Live : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ : https://bit.ly/2U7ejch, กิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ : https://bit.ly/3CAryUd, วัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม : https://bit.ly/3s9hOwX, วัดป่าโนนกุดหล่ม จังหวัดศรีสะเกษ : https://bit.ly/3v4xm77
– Youtube Live : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ -BIA- : https://bit.ly/2VXhbJd
– Clubhouse (เฉพาะช่วงฟังธรรม เวลา ๐๙.๐๐ น.) : สวนโมกข์กรุงเทพ : https://bit.ly/3qvr8u8

สอบถาม Line : @suanmokkh_bangkok หรือ โทร. 09 4894 4554 (ส่วนงานเผยแผ่)

Facebook Comments

Related post