Digiqole ad

‘สวนโมกข์กรุงเทพ’ จัดกิจกรรม ‘วิสาขปุรณมีบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖’

 ‘สวนโมกข์กรุงเทพ’ จัดกิจกรรม ‘วิสาขปุรณมีบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖’

‘สวนโมกข์กรุงเทพ’  จัดกิจกรรม ‘ร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียน ล้อมวงสนทนา และปฏิบัติเพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค’ ในวัน‘วิสาขปุรณมีบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖’ ซึ่งเป็นวาระเดือนประสูติของพระพุทธเจ้า เดือนเกิดของพุทธทาสภิกขุ ปัญญานันทภิกขุ อุบาสิการัญจวน และครบรอบ ๙๐ ปีสวนโมกข์ไชยา ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

Advertisement

โดย ‘ภาคเช้า’ ( ๘.๐๐ – ๑๑.๐๐น.) ทำบุญตักบาตร, สมาทานศีล, ฟังธรรม, เวียนเทียน ‘ภาคบ่าย’ (๑๓.๐๐-๑๘.๐๐ น. ) อานาปานสติภาวนา โดย พระจักรี จักกวโร วัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม , ถกกันให้ถึงธรรม EP ๙.๒ ‘สู่ศตวรรษของชาวสวนโมกข์’, เวียนเทียน ‘ภาคค่ำ’ (๑๘.๐๐-๒๒.๐๐ น.) เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค ฯลฯ

 

 

Advertisement
Facebook Comments

Related post