Digiqole ad

สวก. จัดอบรมเพิ่มทักษะการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรด้านวิจัย

 สวก. จัดอบรมเพิ่มทักษะการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรด้านวิจัย
Social sharing

Digiqole ad

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสื่อสารองค์กรให้ติดเทรนด์ในยุคดิจิทัล Startup Digital PR ARDA รุ่นที่ 1” เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรด้านการวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เป็นประธานเปิดงานพร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรม

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะด้านการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการให้แก่บุคลากรด้านวิจัยของ สวก. ที่มาจากทุกแผนก เกี่ยวกับการสร้างคอนเทนต์ การแตกประเด็นข่าว การเขียนข่าวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร การสร้างสรรค์ภาษาข่าว การเขียนข้อความข่าว เทคนิคการเขียนข่าวบนสื่อออนไลน์ เป็นต้น ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา กันทะเสนา นักวิชาการอิสระด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด เป็นผู้บรรยายภาคทฤษฎีอย่างเข้มข้นในหัวข้อ “การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์และเทคนิคการสื่อสารยุคดิจิทัล” ก่อนส่งต่อการนำความรู้ไปฝึกปฏิบัติการทำข่าว พร้อมรับคำแนะนำจากนักวิชาชีพสื่อมวลชน นำโดย คุณสิทธิณี ห่วงนาค สื่อมวลชนอิสระ, คุณอัจฉราวรรณ์ สุวรรณสมบัติ บรรณาธิการข่าวไทยโพสต์ทีวี, คุณธรรมิก โชติช่วง รีไรต์เตอร์ ข่าวช่องวัน 31 และคุณประเสริฐ ขวัญมา สำนักข่าว Property Chanel ในวันที่ 20-21 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ จ.นนทบุรี

Facebook Comments


Social sharing

Related post