Digiqole ad

“สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง 2566 ชูอัตลักษณ์ของพหุวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของเขลางค์นคร

 “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง 2566  ชูอัตลักษณ์ของพหุวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของเขลางค์นคร
Social sharing

Digiqole ad

จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมบูรณาการกับองค์การบริหารส่วนจำหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง สภาวัฒนธรรมจำหวัดลำปาง บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จัดงานแถลงข่าว การจัดงาน สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง 2566 ณ ลานหน้าวิหารพระเจ้าแสนแซ่ วัดปงสนุกเหนือ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การจัดงาน“สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง” เป็นการรวมเอาอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปางไว้ในงานเดียวกัน กล่าวคือ “สลุงหลวง” คือ ขันเงินใบใหญ่ที่ใช้สำหรับใส่น้ำทิพย์จาก ๑๓ อำเภอ และน้ำขมิ้นส้มป่อยจากประชาชน เพื่อนำไปสรงน้ำพระเจ้าแก้วดอนเต้า  โดยมีการจัดขบวนแห่ที่ยังคงความเป็นอัตลักษณ์แบบล้านนาโบราณ และมีแห่งเดียวในประเทศไทย “กลองใหญ่” หมายถึง กลองปู่จา ซึ่งจังหวัดลำปางมีชื่อเสียงในเรื่องของการอนุรักษ์กลองปู่จา  อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปางและมีชื่อเสียงในระดับสากล และ “ปีใหม่เมืองนครลำปาง” หมายถึงห้วงเวลาของประเพณีปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ ที่ชาวลำปางได้รักษาขนบธรรมเนียมไว้จนกลายเป็นเสน่ห์ที่ชวนให้ทุกท่านมาสัมผัส โดยความสำคัญของประเพณีปีใหม่เมืองของชาวลำปาง หมายถึง เป็นการเปลี่ยนปี เปลี่ยนศักราช ตามระบบปฏิทินและโหราศาสตร์ เป็นการชำระสะสางสิ่งหมักหมม เพื่อเข้าสู่การเริ่มต้นสิ่งที่ดีงาม เพื่อเป็นการรักษา และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงามของจังหวัดลำปาง และคงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมแก่คนรุ่นหลังสืบไป

เพื่อเป็นการรักษา และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงามของจังหวัดลำปาง และคงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมแก่คนรุ่นหลังสืบไป ในปี 2566 นี้ จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เครือข่ายวัฒนธรรมในจังหวัดลำปาง และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนจัดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 8 – 13 เม.ย.66 โดยในปีนี้ได้จัด ณ ลานหน้าพระธาตุศรีจอมไคล วัดปงสนุก บริเวณถนนปงสนุก และ ข่วงนคร สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา

ด้าน นางสาวทัศนีย์ ดอนเนตร์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง กล่าวถึงรายละเอียดการจัดงานในครั้งนี้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมบูรณาการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมงานประเพณีในระดับจังหวัด และยกระดับไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้วัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศ

โดยแนวคิดหลักในการจัดงานปีนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เห็นว่า นครลำปางเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของหลายเชื้อชาติ เป็นเมืองพหุวัฒนธรรม ดังคำกล่าวที่ว่า “ลำปาง มิอยู่ด้วย คนเมียง เดียวนา จีนเงี้ยว ม่านไตมี สวนสร้าง ปวงชน ศานติสุขดี ดุลยภาพ เวียงละครนี้ บ่ร้าง ถราบน้ำวังไหล”

เที่ยวชมความอลังการของประเพณีอันยิ่งใหญ่ของชาวลำปาง ในงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 8-13 เม.ย.66 ณ ลานหน้าพระธาตุศรีจอมไคล วัดปงสนุก บริเวณถนนปงสนุก และข่วงนคร สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และชมการไลฟ์สดผ่านทาง เฟซบุ๊คแฟนเพจ : สลุงหลวงนครลำปาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง โทร. 0909602199     รับชมคลิปได้ที่  https://fb.watch/k4pvtyDNxX/

Facebook Comments


Social sharing

Related post