Digiqole ad

“สร้างอนาคตไทย” ประเดิมภูเก็ตที่แรกในอันดามัน รับฟังปัญหา สมคิดชี้ “ถ้าอันดามันรอด ประเทศไทยรุ่ง”

 “สร้างอนาคตไทย” ประเดิมภูเก็ตที่แรกในอันดามัน รับฟังปัญหา สมคิดชี้ “ถ้าอันดามันรอด ประเทศไทยรุ่ง”
Social sharing
Digiqole ad

วันที่ 15 ก.ย. 65 ที่โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานพรรคสร้างอนาคตไทย นำผู้บริหารพรรคสร้างอนาคตไทย อาทิ ดร.อุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค และประธานภาคใต้ นายสุพล ฟองงาม รองหัวหน้าพรรค และประธานภาคอีสาน นายวิเชียร ชวลิต รองหัวหน้าพรรค และผู้อำนวยการพรรค ดร.สันติ กีระนันทน์ รองหัวหน้าพรรค และประธานฝ่ายนโยบาย นายวัชระ กรรณิการ์ รองเลขาธิการพรรค และประธานภาคกลาง ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พบปะชาวภูเก็ต ผู้นำธุรกิจ นักธุรกิจ ในพื้นที่อันดามัน และกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในงานสัมมนา “อันดามันรอด ประเทศไทยรุ่ง” โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 450 คน


ดร.สมคิด กล่าวว่า ตนมี 3 เสาที่จำเป็นในการพัฒนาพื้นที่อันดามัน หนึ่ง คือ การเกษตรสมัยใหม่ที่มีมูลค่า ที่ต้องทำให้เป็นอาหารแห่งอนาคตและมีคุณภาพ สอง คือ การท่องเที่ยวด้านสุขภาพ โดยต้องมีความสามารถเชื่อมโยงทุกภาคส่วน ทั้งโรงพยาบาล แพทย์ และแหล่งท่องเที่ยว และสาม คือ ดิจิตอลฮับ ปัจจุบันบริษัทหรือองค์กรใหญ่สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ หากดึงมาตั้งศูนย์ที่ไทยได้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของสตาร์ทอัพ และแหล่งเงินจากนอกหากพรรคได้เข้าไปเป็นรัฐบาล จะทำทันที และไม่ยาก หากต้องการให้เศรษฐกิจเขยื้อน ต้องกระจายอำนาจและงบประมาณจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น


ด้าน ดร.อุตตม กล่าวว่า ได้เลือกภูเก็ตเป็นที่แรกในอันดามัน ด้วยเป็นพื้นที่หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และต่อไปจะมีการเดินสายจัดเสวนาในลักษณะนี้ทั่วประเทศเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน และภาคธุรกิจ ทั่วประเทศ เพื่อนำมาตกผลึกเป็นนโยบายที่ตอบโจทย์ประชาชนทุกพื้นที่ ซึ่งข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจในวันนี้ พรรคเห็นด้วย 100 เปอร์เซ็นต์ และตอบรับจะจัดทำเป็นนโยบายของพรรคต่อไป โดยเรื่องเร่งด่วนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ พรรคสร้างอนาคตไทยมอง 3 เรื่อง สำคัญ คือ 1.)ต้องหยุดเลือดไหล เช่น ต้องแก้หนี้ พักหนี้ 7 ปี ไม่ใช่เพียงแค่ระยะสั้น 2-3 ปี 2.)ให้ยา ซึ่งหมายถึงการจัดสรรเงินทุนผ่านกองทุนสร้างอนาคตไทย การตั้งคลินิกแก้หนี้ โดยใช้ระบบจ่ายคืนเงินต้นในรูปแบบหน้าต่ำ หลังสูง เพื่อให้ประชาชนชนและผู้ประกอบการ สามารถตั้งตัวได้ 3.)เติมวิตามิน เสริมแกร่ง เพื่อสร้างรายได้และโอกาส โดยสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ไม่เกินร้อยละ 5 ระยะเวลาผ่อนชำระ 7 ปี ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้ระบบงบประมาณในการเพิ่มสภาพคล่องให้ธนาคารรัฐร่วมช่วยเหลือ และ รวมถึงจัดทำแอพพลิเคชั่นที่สร้างระบบเครดิตการค้า เพื่อเป็นเครดิตในการขอวงเงินหมุนเวียนเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงธุรกิจ วงเงินเริ่มต้นตั้งแต่ 50,000 – 5 ล้านบาท รวมถึงการตั้งกองทุนสร้างอนาคตไทย เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ พร้อมทั้งกำหนดให้ภาครัฐต้องจัดซื้อจัดจ้างกับภาคธุรกิจเอสเอ็มอี เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายเล็ก การปรับปรุงระบบใบอนุญาตให้มีความทันสมัย เชื่อมโยงระบบคมนาคม เพื่อเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ และต้องยอมรับว่าปัจจุบันสถานการณ์อยู่ในภาวะไม่ปกติ เป็นสถานการณ์วิกฤต ไม่สามารถใช้มาตรการเดิมๆ ในการแก้ไขปัญหาได้ แต่ต้องใช้มาตรการที่ออกแบบมาเพื่อใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์วิกฤตโดยเฉพาะ ดร. อุตตม กล่าว


ขณะที่วงเสวนา “อันดามันรอด ประเทศไทยรุ่ง” โดยมี นายแพทย์บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายสมยศ ปาทาน ประธานวิสาหากิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต นายเพิ่มเกียรติ เกษกุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนภูเก็ต นายพงศกร เกตุประภากร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา และนายสรรเพ็ชญ ศรีสวัสดิ์ อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้นำเสนอแนวนโยบายที่ต้องการให้พรรคสร้างอนาคตไทยขับเคลื่อนเพื่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่อันดามัน เช่น การผลักดันโครงการ Andaman wellness corridor หรือ การสร้างการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การผลักดันขับเคลื่อนการศึกษาให้เป็น Education hub การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงการท่องเที่ยวชุมชน เช่น โครงการมารีน่าชุมชน เพราะปัจจุบันนักท่องเที่ยวไม่ได้สนใจแค่การท่องเที่ยวกระแสหลัก แต่ยังสนใจเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น การแก้กฎหมาย และกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจท่องเที่ยว เช่น โฮมสเตย์โรงแรมขนาดเล็กที่ไม่เข้ามาตรฐานให้สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ การพัฒนาบุคลากร และแพลตฟอร์มการท่องเที่ยว เพราะที่ผ่านมาพึ่งพาแพลตฟอร์มของต่างประเทศ สูญเสียเม็ดเงินปีละ 7-8 พันล้านบาท
นอกจากนี้ในที่สัมมนา ได้มีผู้นำองค์กรธุรกิจในพื้นที่ อันดามัน ที่มีข้อมูลมานำเสนอเกี่ยวกับความคิดเห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของภาคธุรกิจรวมถึงส่งมอบข้อมูลให้กับตัวแทนพรรคฝากเป็นการบ้านเพื่อมีส่วนในการช่วยกันผลักดันแก้ไขปัญหาต่อไป

Facebook Comments

Related post