Digiqole ad

สร้างบ้านมั่นคงถมคลองเปรมประชากร เรื่องเข้า กมธ.น้ำสภาผู้แทนฯแล้ว

 สร้างบ้านมั่นคงถมคลองเปรมประชากร  เรื่องเข้า กมธ.น้ำสภาผู้แทนฯแล้ว
Social sharing
Digiqole ad

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม N 406 อาคารรัฐสภา นายภาณุเมศร์  ศิรินรานันตร์  ในนามกลุ่มหลักหกรักษ์คลองเปรม  พร้อมตัวแทนชาวหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  ได้เข้าพบคณะกรรมาธิการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายจักรัตน์ พั้วช่วย เป็นประธานเพื่อร้องเรียนถึงความเดือดร้อนจากกรณี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือพอช.  ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง  กรมธนารักษ์  เทศบาลตำบลหลักหก  สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด และ กรมชลประทาน ได้ทำการถมคลองเปรมประชากรในพื้นที่ตำบลหลักหกเพื่อสร้างบ้านมั่นคงซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและสร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่หลักหกสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน

ในการเข้าพบครั้งนี้มี รศ.ดร.เสรี​ ศุภราทิตย์​ รองประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ​ และผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ​ มหาวิทยาลัยรังสิต​  เข้าร่วมให้ข้อมูลและชี้แจงถึงการถมคลองเปรมประชากรในพื้นที่ตำบลหลักหกเพื่อสร้างบ้านมั่นคงที่จะมีผลต่อการระบายน้ำและจะทำให้เกิดน้ำท่วมในชุมชนหลักหกอย่างไร

สำหรับข้อเรียกร้องของชาวหลักหกที่เสนอต่อคณะกมธ.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สภาผู้แทนราษฎร มีดังนี้  1.ขอให้หน่วยงานรัฐรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างในโครงการระยะที่ 2 และขุดดินที่ถมลงคลองออกไป เพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม

  1. ยกเลิกการการถมคลอง และการก่อสร้างบ้านมั่นคงในคลองเปรมประชากร ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ตั้งแต่ระยะที่ 2 ถึงระยะสุดท้าย ตลอดแนวคลอง

3.ขอให้รื้อถอนเสาเข็มที่ปักกลางคลองเปรมฯ และก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งให้เหมาะสมกับถนนเลียบคลองเปรมฯ พร้อมกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังจากการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง

4.ขอให้ทางหน่วยงานรัฐ สร้างถนนที่มีความกว้างไม่ต่ำกว่า 11 เมตร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ ทําให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นทางลัดเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ขอให้มีการจัดสร้างทางเดินเท้าที่สะดวกปลอดภัย

  1. ขอให้ออกแบบและก่อสร้างถนน คสล. ขอให้จัดทําท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำเชื่อมต่อโครงข่ายเขื่อนป้องกันริมตลิ่งของกรมโยธาธิการ และสามารถเชื่อมโยงโครงข่ายการระบายน้ำของกรมชลประทาน เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังของบ้านเรือนประชาชนภายหลังจากก่อสร้างถนนแล้ว

6.ในการออกแบบและการก่อสร้างถนน ขอให้มีลักษณะเช่นเดียวกับถนนเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์หลังตลาดรังสิตช่วงระหว่างถนนพหลโยธินถึงประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์

นายเจษฎา ดนตรีเสนาะ สส.ปทุมธานี เขต 2 พรรคก้าวไกล  รองประธานคณะกมธ. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  กล่าวว่าคณะกมธ.ได้พิจารณารับเรื่องไว้พิจารณาและจะได้เชิญหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมชี้แจงต่อ กมธ. เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่อไป

 

Facebook Comments

Related post