Digiqole ad

สรุปมาให้แล้ว หลังเปิดปีใหม่ 2 สัปดาห์ ตอนนี้ 44 ร่างกฎหมายเปลี่ยนประเทศที่ก้าวไกลยื่นเข้าสภา อยู่ขั้นตอนไหนบ้าง?

 สรุปมาให้แล้ว หลังเปิดปีใหม่ 2 สัปดาห์ ตอนนี้ 44 ร่างกฎหมายเปลี่ยนประเทศที่ก้าวไกลยื่นเข้าสภา อยู่ขั้นตอนไหนบ้าง?
Social sharing
Digiqole ad
ไม่ใช่เพียงรายงานความคืบหน้า เราขอเชิญชวนให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม ด้วยการแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายเปลี่ยนประเทศที่อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 ซึ่งขณะนี้มี 2 ฉบับคือ ร่าง พ.ร.บ. EIA เท่าเทียม (ร่างการเงิน) และ ร่าง พ.ร.บ. แก้กฎหมายไม่ตีเด็ก (ไม่เป็นร่างการเงิน)
.
รวมถึงขอเชิญชวนติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี เพื่อจับตาการพิจารณากฎหมายไปด้วยกัน
.
ที่สำคัญ คือจับตาท่าทีของรัฐบาลและนายกฯ ว่าจะให้คำรับรองร่างกฎหมายของพรรคก้าวไกลที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นร่างการเงินหรือไม่ เพราะหากนายกฯ เศรษฐาไม่เซ็นรับรอง ร่างกฎหมายเหล่านั้นจะตกไป สภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน จะไม่มีแม้แต่โอกาสได้ถกเถียงแลกเปลี่ยน สร้างบทสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาในร่างกฎหมายนั้นเลย
.
พรรคก้าวไกลเดินบนเส้นทางการเมืองเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง เราเชื่อว่ากฎหมายแต่ละฉบับจะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้จริง เปลี่ยนประเทศไทยให้ดีกว่าเดิม
.
📌 ส่งเสียงของคุณต่อร่างกฎหมายก้าวไกลที่เว็บไซต์สภาได้ที่
.
📌 ติดตามชัดๆ สถานะร่างกฎหมายเปลี่ยนประเทศของก้าวไกลได้ที่
.
ที่มา : เพจพรรคก้าวไกล
Facebook Comments

Related post