Digiqole ad

“สรรเพชญ” ติดตามการก่อสร้าง “อควาเรียมหอยสังข์” ยัน จะเดินหน้าถึงที่สุด เพื่อไม่ให้รัฐเสียหาย ประโยชน์สูงสุดตกแก่ประชาชน

 “สรรเพชญ” ติดตามการก่อสร้าง “อควาเรียมหอยสังข์” ยัน จะเดินหน้าถึงที่สุด เพื่อไม่ให้รัฐเสียหาย ประโยชน์สูงสุดตกแก่ประชาชน
Social sharing
Digiqole ad
นายสรรเพชญ บุญญามณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา หรืออควาเรียมหอยสังข์ ซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เป็นผู้เสนอโครงการ ขณะนี้ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 1,400 ล้านบาท จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 15 ปีแล้ว ยังสร้างไม่เสร็จ ปัจจุบัน “อควาเรียมหอยสังข์” อยู่ในความรับผิดชอบของ “วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์” โดยมี นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมให้ข้อมูลและพาเข้าชมบริเวณพื้นที่โครงการฯ
นายสรรเพชญฯ กล่าวว่า “จากการเข้าสำรวจพื้นที่ก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา หรืออควาเรียมหอยสังข์ พบว่ามีสภาพถูกทิ้งร้าง พื้นที่ในอาคารส่วนใหญ่ยังมีสภาพการก่อสร้างที่ยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งทำการก่อสร้างเสร็จเฉพาะในส่วนของโครงสร้าง มีการติดตั้งตู้ปลา แทงค์ขนาดใหญ่หลายจุดและอุโมงค์สำหรับชมปลา เพื่อเตรียมการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ แต่ยังไม่มีการตกแต่งและปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม มีการติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบหมุนเวียนน้ำ แต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่มีการก่อสร้างต่อให้แล้วเสร็จ ถูกทิ้งร้างเหมือนซากปรักหักพัง ก็ทำให้ระบบต่าง ๆ ชำรุดเสียหายหลายส่วน และเมื่อได้มีการพูดคุยกับ ผอ.กิตติศักดิ์ฯ ได้ทราบว่าที่ผ่านมา ได้มีการโจรกรรมวัสดุอุปกรณ์จำพวกสายไฟ และอื่น ๆ ที่อยู่ภายในพื้นที่อาคารด้วย ในฐานะที่ตอนนี้ตนเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ตนยินดีที่จะสนับสนุนข้อมูล แรงสนับสนุนเพื่อให้อควาเรียมแห่งนี้สร้างสำเร็จได้โดยเร็ววัน”
“ทั้งนี้ ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบที่อยู่ในชั้น ป.ป.ช. ซึ่งจะมีการตรวจสอบและดำเนินการอย่างโปร่งใส และจะเดินหน้าเร่งรัดเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและรัฐไม่เสียหายเพราะโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 1,400 ล้านบาท เกรงว่างบประมาณแผ่นดินจำนวนมหาศาลเหล่านี้ จะสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์” นายสรรเพชญฯ กล่าว
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
ที่มา : เพจพรรคประชาธิปัตย์
Facebook Comments

Related post