Digiqole ad

สรรหาจิตอาสา Gen Z เทรนด์ทักษะดิจิตอลให้ผู้สูงวัยหัวใจเวิร์ค

 สรรหาจิตอาสา Gen Z เทรนด์ทักษะดิจิตอลให้ผู้สูงวัยหัวใจเวิร์ค
Social sharing
Digiqole ad

ปรบมือให้กับกิจกรรมดีๆ โครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์ค โดยการสนับสนุนของ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่เปิดรับสมัครน้อง ๆ นักศึกษาหรือผู้จบใหม่ ร่วมสมัครคัดเลือกเป็น digital buddy” ผู้ช่วยผู้สูงวัยอบรมทักษะทางดิจิทัล ชิงทุนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยผู้สมัคร จะต้องนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ให้กับผู้สูงวัย ด้วยทักษะทางดิจิทัล ต่อหน้าคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกร่วมกิจกรรม โดยโครงการฯ ได้เปิดรับนักศึกษาตัวแทนเยาวชนที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยี เพื่อเป็น “Digital Buddy” ของผู้สูงวัย เป็นหน่วยสนับสนุนร่วมบ่มเพาะจนเกิดต้นแบบที่เป็นองค์ความรู้กลับคืนสู่สังคม ซึ่งขณะนี้โครงการฯ เริ่มดำเนินการอบรมไปครึ่งทางแล้ว บรรดา “Digital Buddy”          ที่ได้รับเลือก

นภัสมนต์ ศรีนครา มหาวิทยาลัยมหิดล  เปิดเผยว่า  ส่วนตัวมองว่าตัวเองเป็นคนที่ทำกิจกรรมมาค่อนข้างเยอะ และส่วนใหญ่ก็ใช้เทคโนโลยีมาด้วยกันทั้งนั้น จึงคิดว่าตัวเองคลุกคลีและเคยปฏิบัติงานจริงกับสื่อเทคโนโลยีต่างๆ  จึงอยากส่งแชร์อะไรบางอย่างให้ผู้ที่สนใจเช่นกันได้  อันดับแรกคือความสบายใจ ความรู้สึกเป็นกันเอง และพยายามทำให้เขารู้สึกว่าไม่ได้ยากเหมือนที่เคยคิด เพื่อให้พวกเขาได้ลองลงมือทำในสิ่งที่ตั้งใจและสนใจจริงๆ ส่วนตัวไม่เคยทำงานกับคนที่อายุ 50 ขึ้นไปแล้วมาก่อน จึงแอบกังวล เมื่อได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการรู้สึกว่าน่ารักเป็นกันเองกัน มีความสบายใจต่อกันและสามารถแชร์สิ่งต่างๆ หากันและกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

เกวลิน ศรีรู้ญา มหาวิทยาลัยราชภัฎ       พระนคร กล่าวว่า  โครงการนี้มีประโยชน์มากๆ ทำให้เราได้เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัย มาลงมือปฏิบัติงาน ต่อยอดให้ตัวเอง

วชิรวิทย์ หาสาฤทธิ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยว่า ส่วนตัวมองว่ามีประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของการได้ฟังบรรยายจากวิทยากร เป็นการพัฒนาความรู้ และกระตือรือร้น ตื่นตัวตลอดเวลา ได้ทบทวนและเกิดการเรียนรู้ไปด้วยกัน ที่สำคัญสามารถสร้างโอกาสให้กับผู้สูงวัย และได้เห็นความแตกต่างและการยอมรับและพร้อมเปลี่ยนแปลงให้กับพวกเขาอีกด้วย นอกจากนี้ยังรู้สึกว่าเราได้ฝึกกระบวนการคิด กระบวนการสื่อสารมากขึ้นที่จะต้องวางแผนให้คำแนะผู้สูงวัยและก็ทบทวนงานต่างๆ บ้าง

 สิทธินนท์ เพชรวิทยาลัยนานาชาติเซนต์     เทเรซา,  เปิดเผยว่า  มีประโยชน์มาก ได้ปูพื้นฐานผู้สูงวัยไมให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพได้ง่ายๆ  และ2ทำให้พวกเขาได้รู้เท่าทันโซเชียล  และเปิดโลกให้พวกเขาได้หาช่องทางเสริมหรืออาจเป็นช่องทางหลักในการรับรายได้

 ลภนพร สกุลเก่งศึกษา วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เปิดเผยว่าส่วนตัวในมุมของ buddy คิดว่ากิจกรรมนี้ทำให้ได้ทบทวนบทเรียนจากสิ่งที่เรียนมา และได้แบ่งปันความรู้ที่มีให้กับผู้อื่น ในส่วนของผู้สูงวัย คิดว่ากิจกรรมนี้ช่วยให้ผู้สูงวัยสามารถเข้าใจ และรู้เท่าทันสื่อมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด หรืออาจจะนำไปสร้างรายได้ในอนาคตได้ ด้านสิ่งที่ประทับใจจากกิจกรรมนี้คือ เวลาที่เห็นผู้สูงวัยตั้งใจเรียน และมีความสุขกับสิ่งที่กิจกรรมมอบให้ ทำให้รู้สึกว่าเขามีความเต็มที่ในการศึกษาและพยายามที่จะบรรลุให้ถึงเป้าหมายได้โดยเฉพาะเวลาเห็นคลิปวิดีโอที่เขาบันทึกรู้สึกได้เลยว่าเขามีเรื่องราวมากมายเลยที่อยากจะเล่า เพียงแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปเล่าที่ไหน ดังนั้นกิจกรรมนี้จึงทำให้ผู้สูงวัยได้เรียนรู้และมีพื้นที่ที่จะแบ่งปันเรื่องที่ตนมีอยู่

โซเชียลกับคนรุ่นใหม่ดูเป็นของเข้ากัน แต่โซเชียลกลับผู้สูงวัย ดูเป็นสิ่งห่างไกลกัน กิจกรรมนี้จึงเป็นสะพานเชื่อมช่วยแก้ปัญหา โดยการให้ความรู้และจับมือทำ 

ช่องทางการติดต่อสื่อสารโครงการ

Facebook: สูงวัยหัวใจยังเวิร์ค

Youtube:    สูงวัยหัวใจยังเวิร์ค

TikTok:      สูงวัยหัวใจยังเวิร์คง

Facebook Comments

Related post