Digiqole ad

“สรรพสามิต” จับบุหรี่หนีภาษีมูลค่าความเสียหายกว่า 22 ล้านบาท

 “สรรพสามิต” จับบุหรี่หนีภาษีมูลค่าความเสียหายกว่า 22 ล้านบาท
Social sharing
Digiqole ad

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมมุ่งเน้นยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าที่ยังไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิต

โดยมีการลงนามความตกลงเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมกันจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของประชาชนในประเทศ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ ภูมิประเทศ รองอธิบดี และนายพยุง บุญสมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ดำเนินการเร่งรัดการปราบปรามอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ได้ดำเนินการจัดทำแผนเพื่อปราบปราม การกระทำผิดตามเส้นทางการลักลอบตามแนวชายแดนและพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของสินค้าหนีภาษี

จากการบูรณาการทำงานร่วมกันกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) บก.ปอศ. ทำให้ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 สามารถจับกุมบุหรี่หนีภาษีได้ ณ ศูนย์กระจายสินค้าเอกชน อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการตรวจสอบพบสินค้าบุหรี่ผิดกฎหมายซึ่งมีเส้นทางมาจากบริเวณแนวชายแดน ส่วนหนึ่งพบว่าเป็นยาสูบยี่ห้อกรองทิพย์ 90 ซึ่งได้รับอนุญาตส่งออก แต่พบว่ามีการลักลอบนำกลับเข้ามาขายในประเทศ ตามแนวชายแดนในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งขายให้กับในพื้นที่ภาคกลาง และอีกส่วนหนึ่งมีการลักลอบนำมาจากทางภาคใต้แล้วส่งขายในพื้นที่ภาคกลางต่อไป พบของกลางยาสูบที่ยังมิได้ชำระภาษีสรรพสามิต จำนวนกว่า 430,000 มวน มูลค่าสินค้า 2,320,000 บาท มูลค่าภาษีเป็นเงิน 1,498,040 บาท ประมาณการค่าปรับ 22,476,000 บาท โดยเจ้าหน้าที่จะได้มีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้เสียภาษีที่ถูกต้อง และดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนไม่ให้บริโภคของปลอม ซึ่งอาจส่งผลเสียและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้น สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล สร้างมาตรฐานสากล เดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน

Facebook Comments

Related post