Digiqole ad

“สยามธุรกิจ” จับมือ “อบต.ท่างาม สิงห์บุรี” เตรียมจัดงาน “คาร์บอนเครดิต” คืนลมหายใจให้แผ่นดิน

 “สยามธุรกิจ” จับมือ “อบต.ท่างาม สิงห์บุรี” เตรียมจัดงาน “คาร์บอนเครดิต” คืนลมหายใจให้แผ่นดิน
Social sharing
Digiqole ad

นสพ.สยามธุรกิจ จับมือ อบต.ท่างาม สิงห์บุรี ร่วมปลูกต้นไม้คืนลมหายใจให้แผ่นดิน ต่อยอดการก้าวไปสู่ “ตำลบคาร์บอนเครดิต” อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่า ให้อุดมสมบูรณ์
นสพ.สยามธุรกิจ ในฐานะสื่อที่นำเสนอข่าวด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ได้จัดโครงการ “เกษตร BCG วิถีใหม่ฯ ครั้งที่ 2 คาร์บอนเครดิต คืนลมหายใจให้แผ่นดิน” รณรงค์ประชาชนให้ความสำคัญต่อการปลูกต้นไม้ ลดปัญหาโลกร้อน สร้างวิถีชีวิตที่ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ มีทัศนคติในการดำเนินชีวิตด้วยความใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยให้ประเทศพัฒนาไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ นำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ประโยชน์ ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศ มุ่งสู่หมุดมาย “เน็ต ซีโร่” อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่า ให้อุดมสมบูรณ์
โดยได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการ “เกษตร BCG วิถีใหม่ฯ ครั้งที่ 2 คาร์บอนเครดิต คืนลมหายใจให้แผ่นดิน” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจ สนับสนุนให้เมืองแห่งนี้ ก้าวไปสู่ “ตำบลคาร์บอนเครดิต” ตามนโยบายของ อบต.ท่างาม ที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมปลูกป่าตั้งแต่ก่อนจะมีกระแสตื่นตัวในเรื่องเหล่านี้ จนพื้นที่เต็มไปด้วยต้นไม้ และได้รับการคัดเลือกให้เป็น “เมืองน่าอยู่อันดับ 1 ของสิงห์บุรี”

Facebook Comments

Related post