Digiqole ad

สยามกลการ รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 สยามกลการ รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Social sharing
Digiqole ad

นายปราชญา เจริญยิ่ง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารทั่วไป  บริษัท สยามกลการ จำกัด บริษัทในกลุ่ม สยามกลการ เข้ารับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากคุณประวาลทอง ทองใหญ่  ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐานฯ ในภูมิภาคลุ่มแม่  น้ำโขง บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด การได้รับใบรับรองครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวของบริษัท สยามกลการ จำกัด  ที่ให้ความสำคัญถึงการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ได้แก่ การดูแลพนักงาน อุปกรณ์ และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆขององค์กร พิธีการจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ดร.ถาวร  พรประภา ออดิทอเรี่ยม ชั้น 5 อาคารสยามกลการ ปทุมวัน เมื่อเร็วๆนี้

Facebook Comments

Related post