Digiqole ad

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีทรงบรรยายพิเศษพระราชทานแก่ นิสิตและคณาจารย์ ม.เกษตรฯ

 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีทรงบรรยายพิเศษพระราชทานแก่ นิสิตและคณาจารย์ ม.เกษตรฯ

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบรรยายพิเศษผ่านสื่ออิเลคโทรนิคออนไลน์ เรื่อง การเกิดเนื้องอก: Oncogenesis พระราชทานแก่ นิสิตและคณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณ ตำหนักทิพย์พิมาน จังหวัดนครราชสีมา

Advertisement

โดยการบรรยายครั้งที่ 1 ในหัวข้อ ภาพรวมของการเกิดมะเร็งและชีววิทยาการเจริญของเซลล์มะเร็งเนื้องอก และมะเร็ง นอกจากจะเกิดขึ้นได้ในคนแล้ว ยังสามารถเกิดขึ้นในสัตว์ด้วยเช่นกัน  ปัจจุบันพบว่า​ อัตราการเกิดเนื้องอก มะเร็ง ในสัตว์มีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข และแมว ที่ใกล้ชิดและอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันกับมนุษย์ ส่วนหนึ่งมาจากการที่สัตว์เลี้ยงเหล่านี้มีอายุขัยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น จากการเลี้ยง และได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น นอกจากนั้นยังมีปัจจัยด้านพันธุกรรม และสภาพแวดล้อม ร่วมด้วยเช่นเดียวกับการเกิดเนื้องอก หรือมะเร็งในคน การตรวจพบโรคมะเร็งในสัตว์ที่เพิ่มมากขึ้นในทุกวันนี้ อาจสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่มีมากขึ้น จากปัจจัยแวดล้อมที่อยู่โดยรอบตัวสัตว์ และอาจเป็นเครื่องชี้วัดโดยอ้อม ถึงผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลต่อการเกิดมะเร็งในคนด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ทรงบรรยาย ความหมายของมะเร็ง การเกิดโรคมะเร็งซึ่งมีพื้นฐานมาจากพันธุกรรม ภาพรวมของกระบวนการเกิดมะเร็ง ว่าจุดสำคัญเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในระดับยีนส์หรือโครโมโซมภายในเซลล์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้อาจมีสาเหตุจากการติดเชื้อ จากรังสี หรือได้รับสารก่อมะเร็งเข้าสู่ร่างกาย แล้วนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้าง หรือการแสดงออกของยีนส์ ซึ่งเป็นหน่วยพันธุกรรมที่ควบคุมการทำงานของเซลล์ และการเติบโตของเซลล์ด้วย โดยทรงอธิบายให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของเซลล์มะเร็ง ซึ่งแตกต่างจากเซลล์ปกติทั่วไป เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวโมเลกุลและชีวเคมีต่างๆ นำไปสู่การค้นพบยีนที่อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการเกิดมะเร็งที่เรียกว่า  อองโคยีนหรือยีนมะเร็ง​ และยีนที่ทำหน้าที่ต่อต้านการแบ่งตัวและเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง tumor-suppressor gene หรือยีนระงับการเกิดมะเร็ง ซึ่งจะทรงบรรยายในรายละเอียดในหัวข้อต่อๆไป

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงสนพระทัยและทรงพระปรีชาสามารถทางวิชาการอย่างลึกซึ้ง ในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งในคน ในสัตว์ และสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ยังทรงงานด้านวิสัญญีทางสัตวแพทย์ ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน เพื่อให้การผ่าตัด และรักษา สัตว์ป่วยด้วยโรคเนื้องอก และมะเร็ง เป็นจำนวนมาก​ จึงทรงเข้าพระทัยและรวบรวมเนื้อหาที่ทรงอธิบายในครั้งแรกถึงลักษณะและกลไกการเกิดมะเร็งได้อย่างลึกซึ้ง ทำให้นิสิต เข้าใจในเนื้อหาได้ง่าย และเป็นประโยชน์ในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์  สัตวแพทย์  ตลอดจนนำไปสู่การศึกษาวิจัยของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป ///

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/o8vt4

Related post