Digiqole ad

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน โปรดให้ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน

 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน โปรดให้ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน
Social sharing
Digiqole ad

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยปัญหาสุขภาพของประชาชนชาวไทย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จึงโปรดให้มีการออกหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ ในนามหน่วยแพทย์พระราชทาน มูลนิธิพอ.สว. และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อรณรงค์ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ทางภาคเหนือ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566

สำหรับการออกหน่วยแพทย์พระราชทานในครั้งนี้ โปรดให้หน่วยแพทย์ มูลนิธิ พอ.สว. ประจำจังหวัดตากและจังหวัดเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในรูปแบบต่าง ๆ ที่จำเป็นโดยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ  มีบริการด้านการแพทย์แผนไทย และบริการด้านทันตกรรม ซึ่งปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ที่พบในพื้นที่ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ โรคระบบกล้ามเนื้อ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงโรคระบบทางเดินหายใจ

พร้อมกันนี้ ทรงนำสมาชิกหน่วยแพทย์พระราชทาน มูลนิธิ พอ.สว. ร่วมกันขับร้องเพลง ” รักกันไว้เถิด ” เพื่อแสดงถึงความรักความสามัคคี ของคนในชาติ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

นอกจากนี้ โปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ซึ่งออกปฏิบัติงานเชิงบูรณาการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ของจังหวัดในท้องที่ โดยให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธี เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยง และอาสาปศุสัตว์ เพื่อนำข้อมูลไปขยายผลในชุมชนได้ทราบถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และการป้องกันอย่างปลอดภัย

โอกาสนี้ ได้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับนำไปจัดสรรกระจายฉีดให้กับสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัด ในพื้นที่ของจังหวัดตากและจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงจากสัตว์มาสู่คน

จากนั้น ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชน และทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัข และรักษาโรคอื่น ๆ ที่พบ ได้แก่ โรคเนื้องอกบนผิวหนัง โรคมดลูกอักเสบ ซึ่งการผ่าตัดทำหมัน นอกจากจะช่วยลดจำนวนสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์ต่าง ๆ ด้วย เช่น โรคต่อมลูกหมากโต มะเร็งอัณฑะ ภาวะมดลูกอักเสบ และมะเร็งเต้านม เป็นต้น

ปัจจุบัน สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมาด้วยพระปณิธานอันมุ่งมั่นขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงเป็นองค์ผู้นำในการขับเคลื่อนดำเนินงานภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความก้าวหน้ามาโดยลำดับ อย่างอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอแห่งแรกของประเทศไทย

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าบรรลุเป้าหมายโดยเร็ว ขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์ในรถผ่าตัดเคลื่อนที่พร้อมรับเสื้อลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ เป็นที่ระลึก  โดยร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 468-116003-1  เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แฟนเพจเฟซบุ๊ก : ปันน้ำใจ สู้ภัยพิษสุนัขบ้า

Facebook Comments

Related post