Digiqole ad

“สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก” ประทานข้าวสารอาหารแห้งเพื่อแจกชาวบ้านผู้ประสบความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ โควิด-19

 “สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก” ประทานข้าวสารอาหารแห้งเพื่อแจกชาวบ้านผู้ประสบความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ โควิด-19

ได้รับพระเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประทานข้าวสารอาหารแห้งเพื่อแจกชาวบ้านผู้ประสบความเดือดร้อน ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 วันนี้คณะสงฆ์วัดป่าร้อยปีหลวงพ่อวิริยังค์ จังหวัดราชบุรี พระอาจารย์และพระเณรได้ออกไปแจกข้าวสารอาหารแห้ง สำหรับบ้านบ้าน ทุ่งไล่ไก่ ตำบล หินกอง อำเภอ เมืองราชบุรี

Advertisement

 

ขออนุโมทนาบุญกับคณะศิษยานุศิษย์และคณะญาติธรรมในสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ที่ได้ถวายข้าวสารอาหารแห้งให้กับทางวัดเพื่อนำไปแจกชาวบ้าน วันนี้วันดีทางวัดจึงได้ถือโอกาสแจกข้าวสารอาหารแห้ง นำโดย พระครูธรรมธรก้องนภา สุเมธโก เจ้าอาวาสวัดป่าร้อยปีหลวงพ่อวิริยังค์ บ้านหนองยายกะตา ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และคณะสงฆ์พร้อมทั้ง คุณอรรถพล พระลักษณ์ นายกเทศบาลตำบลหินกอง และคณะ แจกหลังละหนึ่งชุด โดยได้ร่วมกันแจกข้าวสารอาหารแห้งแก่ชาวบ้าน ในยามที่บ้านเมืองวิกฤต โควิด-19 และได้ให้กำลังใจแก่ชาวบ้าน ในชุมชน ให้มีความสุขความเจริญ มีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิต และให้เกิดความรักความสามัคคีกัน เป็นหมู่บ้านศีลธรรมตลอดไป

ขออนุโมทนากับคณะญาติธรรมที่อยู่เบื้องหลังแห่งบุญทุกๆท่านขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายทุกประการ

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/nEPLk

Related post