Digiqole ad

“สมเด็จธงชัย” ให้ข้อคิดฝ่าวิกฤตโควิด 19 ผ่านผู้แทนบางกอกทูเดย์-โครงการติดตามด้วยความห่วงใยในโอกาสเข้าถวายอุปกรณ์ทางการแพทย์ สิ่งของ ภัตตาหาร และอาหารแก่คนในชุมชน

 “สมเด็จธงชัย” ให้ข้อคิดฝ่าวิกฤตโควิด 19 ผ่านผู้แทนบางกอกทูเดย์-โครงการติดตามด้วยความห่วงใยในโอกาสเข้าถวายอุปกรณ์ทางการแพทย์ สิ่งของ ภัตตาหาร และอาหารแก่คนในชุมชน
Social sharing
Digiqole ad

นับเป็นโอกาสสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ผู้แทนสื่อมวลชน นำโดย ดร.จุมพล โพธิสุวรรณ บรรณาธิการข่าวสำนักข่าวบางกอกทูเดย์  และ ดร.ปัณฑิพาณ์  ธาราภิบาล รวมทั้งโครงการติดตามด้วยความห่วงใย  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดย ดร.นิลุบล  ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานโครงการฯ ได้เข้ากราบนมัสการ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม  ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร  เพื่อถวายอุปกรณ์ทางการแพทย์ สิ่งของ ภัตตาหารแด่พระภิกษุ-สามเณร และ อาหารกล่องแก่ประชาชนในชุมชนวัดไตรมิตร ฯ

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี  ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ในขณะนี้ ว่า ให้รับรู้ข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับโควิด 19 อย่างมีสติ  ให้เรียนรู้การป้องกันการรักษาอย่างคนมีปัญญา โรคในกายของท่านย่อมหายได้ง่ายแล นอกจากนี้ ในเพจ โอวาทธรรม สมเด็จธงชัย ได้นำโอวาทธรรมของท่านมาเป็นข้อคิดเพิ่มเติม

“โพชฌงค์” หรือ “โพชฌงค์ ๗”  คือธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ หรือองค์ของผู้ตรัสรู้ มี ๗ อย่าง คือ

๑ สติ (สติสัมโพชฌงค์) ความระลึกได้ สำนึกพร้อมอยู่ ใจอยู่กับกิจ

๒ จิตอยู่กับเรื่องธัมมวิจยะ (ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์)

๓ ความเฟ้นธรรม ความสอดส่องสืบค้นธรรมวิริยะ (วิริยสัมโพชฌงค์)

๔ ความเพียรปีติ (ปีติสัมโพชฌงค์)

๕ ความอิ่มใจปัสสัทธิ (ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์)

๖ ความสงบกายใจสมาธิ (สมาธิสัมโพชฌงค์) ความมีใจตั้งมั่น จิตแน่วในอารมณ์

๗ อุเบกขา (อุเบกขาสัมโพชฌงค์) ความมีใจเป็นกลาง เพราะเห็นตามเป็นจริง

 

ทั้งนี้ ดร.นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานโครงการติดตามด้วยความห่วงใย  ได้ร่วมบริจาค อาทิ เครื่องทำออกซิเจน 1 ตัว ขนาด 7 ลิตร , เครื่องวัดชีพจร-ออกซิเจน จำนวน 30 ชิ้น , แว่นตา Face Shield จำนวน  100 ชิ้น, Hygienic Mask จำนวน 3,200 ชิ้น ฯลฯ รวมมูลค่ากว่าแสนบาท และ โลตัส (lotus’s) ได้ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และส่งมอบข้าวกล่อง จำนวน 300 กล่อง ให้แก่ประชาชน ณ ชุมชนวัดไตรมิตรฯ  โดยโลตัสเป็นหนึ่งในกว่า 100 หน่วยงาน ที่ได้ผนึกกำลังกับพันธมิตรใน “โครงการครัวปันอิ่ม ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19 มอบอาหารฟรี 2 ล้านกล่อง ให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ซึ่งโครงการ “ครัวปันอิ่ม ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยปราศจากเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการช่วยขับเคลื่อนโครงการ ทั้งเครือข่ายขององค์กรสื่อที่ทำหน้าที่ประสานงานทุกภาคส่วน และความเข้าใจในพื้นที่และความต้องการของประชาชนของมูลนิธิ และกลุ่มจิตอาสา และทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือการมอบข้าวกล่องสู่มือผู้ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งรวมถึงผู้ที่ต้องทำการแยกกักตัวที่บ้าน เพื่อให้พวกเขาได้มีอาหารที่ดีรับประทาน โลตัสพร้อมเดินหน้าสนับสนุนให้พี่น้องชาวไทยสามารถผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน

โดยก่อนหน้านี้ได้นำอาหารกล่องไปแจกจ่ายให้แก่ชุมชนต่างๆ อาทิ ชุมชนอมรพันธ์นคร 8, แคมป์คนงานชุมชนเคซี 40, ชุมชนทหารกองหนุน , ชุมชนร่วมสุข 2 ,ชุมชนสุเหร่าแดง และ มูลนิธิบ้านพระพร นอกจากนี้ยังได้นำไปมอบแก่แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลศรีธัญญา โดย นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา  มอบหมายให้ ดร.มานะ กำจรตรีโรจน์ รองประธานศูนย์บูรณาการความรู้กัญชา และที่ปรึกษาโรงพยาบาลฯ เป็นผู้แทนรับมอบ  โดยโครงการฯนี้ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เรื่อยมาถึงปัจจุบัน

 

Facebook Comments

Related post