Digiqole ad

สมุนไพรชะลอวัย เทรนด์สุขภาพใหม่ระดับโลก

 สมุนไพรชะลอวัย เทรนด์สุขภาพใหม่ระดับโลก
Social sharing
Digiqole ad

ปัจจุบันสมุนไพรเข้ามามีบทบาทในการรักษา และป้องกันโรคมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังมีสรรพคุณในด้านชะลอวัย ที่กำลังเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกกับเป้าหมายการพัฒนาระบบสุขภาพในอนาคต ซึ่งจะเปลี่ยนจากช่วยให้ประชาชนมีชีวิตอยู่รอด เป็นทำให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี จากการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่ 16 ของทางสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในหัวข้อนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมโภชนาการและสุขภาวะที่ดีสนับสนุนโดย บริษัท ซันโทรี่ เบเวอร์เรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  

รศ.ดร.ภก.สุพจน์ วงศ์ใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรแห่งชาติ และคณบดีผู้ก่อตั้งวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มสมุนไพรชะลอวัย  ว่าประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ กล่าวคือคนอายุ 60  ปี ขึ้นไปมีจำนวนเกิน 20% ของประชากร  และสิ่งที่เป็นภัยคุกคามของมนุษยชาติในศตวรรษที่ 21 คือ โรคไม่ติดต่อชนิดเรื้อรัง หรือ NCDs จากข้อมูลขององค์กรอนามัยโลกปี พ..2561 พบว่า โรค NCDs คร่าชีวิตประชากรโลกปีละ 1 ล้านคน หรือคิดเป็น 71% ของการเสียชีวิตของประชากรทั้งหมด ได้แก่ โรคหัวใจหลอดเลือด (17.9 ล้านคน) มะเร็ง (9 ล้านคน) โรคระบบทางเดินหายใจ (3.9 ล้านคน) และเบาหวาน (1.6 ล้านคน) โดยคนไทยเสียชีวิตด้วยกลุ่มโรคนี้สูงกว่าอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยของประชากรโลก คือ 74% และมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ และในปีพ.. 2593 จะมีประชากรครึ่งโลก ประมาณ 4,650 ล้านคน ป่วยด้วยโรค NCDs อย่างน้อย 1 โรค ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลกอย่างมหันต์ 

ปัญหาสุขภาพหลักของประชาโลกในขณะนี้ คือ โรคเรื้อรังชนิดไม่ติดต่อ หรือ NCDs เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง โรคหัวใจ ซึมเศร้า ฯลฯ และโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อโรคเช่น แบคทีเรีย ไวรัส เช่น โควิด-19   ดังนั้นสิ่งที่จะพัฒนาระบบสุขภาพในอนาคต คือ เปลี่ยนจากช่วยให้ประชาชนมีชีวิตอยู่รอด เป็นทำให้มีสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นหลักของการชะลอวัยด้วยเช่นกัน 

รศ.ดร.ภก.สุรพจน์ ฉายภาพเทรนด์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในตลาดโลก ที่เกิดขึ้นมาจากปัจจัยหลัก ๆ ได้แก่ ยาเคมีมีราคาสูง จึงมีความต้องการยาที่มีราคาถูกกว่าไปทดแทน ต่อมาคือ ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะในซีกโลกตะวันออก หรือเขตร้อนที่สามารถใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างประเทศไทยที่มีสมุนไพรและภูมิปัญญามากมาย มีตำรับยาแผนไทยแห่งชาติกว่า 70,000 ตำรับ รวมทั้งผลเสียต่อสุขภาพอันเกิดจากอาการข้างเคียงของยาเคมี เมื่อกินต่อเนื่องนาน ๆ ที่อาจจะเกิดผลเสียต่ออวัยวะภายใน เช่น ตับ ไต เป็นต้น 

  ทั้งนี้ ยุคหลังโควิด-19 ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสมุนไพรหลักของโลก คือยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่าง ๆ  และสมุนไพรยอดฮิตในยุคโควิด -19 นั้น จะมีสรรพคุณในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกัน (Immune booster) เช่น  เอลเดอร์เบอร์รี, อิคิเนเชีย, ออริกาโน ออยล์ และเห็ดชนิดต่าง ๆ 

โดยเฉพาะเห็ดที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพในกลุ่มเห็ดทางการแพทย์ (Medicinal mushrooms) ที่มีอยู่หลายสายพันธุ์  ได้แก่ เห็ดยามาบูชิตาเกะ หรือเห็ดปุยฝ้าย เห็ดไมตาเกะ เห็ดชิดาเกะ เห็ดหลินจือ เห็ดฮิเมะมัตสึทาเกะ และเห็ดแครง ที่ล้วนให้คุณค่าทางโภชนาการ และมีสารสำคัญอย่างเช่น เบต้ากลูแคน ที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรง และสามารถต่อสู้โรคร้ายให้หายได้เร็วขึ้น

นอกจากนี้สมุนไพรในตำราแพทย์แผนจีนก็ได้รับความนิยมมากเช่นกัน ได้แก่  โกจิเบอร์รี่  หรือเก๊ากี้  ที่มีสรรพคุณบำรุงและปรับสภาพตับและไต รวมทั้งปรับสภาพการทำงานของสายตา ถั่งเฉ้า หรือหญ้าหนอน สุดยอดสมุนไพรของชาวจีนที่มีประโยชน์มากมาย ช่วยบำรุงไตและปอด  ระบบประสาท ลดความเครียด และบำรุงสุขภาพทางเพศชาย รวมถึง แปะก๊วย ที่ช่วยบำรุงสมอง เสริมความจำ 

สมุนไพรเป็นแหล่งของสารสารพฤษเคมีไฟโตเคมิคอล” (Phytochemicals) ที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน และสามารถใช้เป็นฟังก์ชั่นนัลฟู้ด (Functional food) ที่ไม่เพียงมีคุณค่าทางโภชนาการที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ ได้อีกด้วย 

ทั้งนี้ บริษัท ซันโทรี่ เบฟเวอร์เรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำในตลาดอาหารเสริมสุขภาพในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research & Development) ด้วยการศึกษาวิจัยและเลือกสรรสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในยุคที่ใส่ใจในสุขภาพ และ ภายในงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งบูธให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรต่าง ๆ ที่มีส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สินค้า แบรนด์ ได้แก่  แบรนด์ซุปไก่สกัด ผสมถั่งเฉ้า,  แบรนด์ซุปไก่สกัด ผสมสารสกัดจากใบแปะก๊วยและโสม, แบรนด์ เห็ดสกัดเข้มข้น และแบรนด์รังนกแท้สำเร็จรูป สูตรผสมโสม  สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางต่าง ๆ ดังนี้  HYPERLINK “https://www.brandsworld.co.th” https://www.brandsworld.co.th

###### 

Facebook Comments

Related post