Digiqole ad

สมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย ชวนชมเรื่องจริงจากผู้ป่วย “โรคไตเรื้อรัง .. รู้ไว้ รักษาเร็ว”

 สมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย ชวนชมเรื่องจริงจากผู้ป่วย “โรคไตเรื้อรัง .. รู้ไว้ รักษาเร็ว”
Social sharing
Digiqole ad

วันพฤหัสบดีที่ 2ในเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 10 มีนาคม สมาคมโรคไตนานาชาติ (International Society of Nephrology, ISN) ได้จัดให้เป็น “วันไตโลก” (World Kidney Day) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงภัยอันตรายจากโรคไต คำขวัญของปี 2565 คือ “เสริมสร้างภูมิความรู้ ควบคู่การดูแลไต (bridge the knowledge gap to better kidney care)”

เนื่องในวันไตโลก (World Kidney Day)” ประจำปี 2565 ทางสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายและพันธมิตรอย่าง บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จํากัด จัดทำคลิปวิดีโอ “โรคไตเรื้อรัง .. รู้ไว้ รักษาเร็ว” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยเงียบของโรคไตเรื้อรัง และความสำคัญของการคัดกรอง ผ่านมุมมองและประสบการณ์ของผู้ป่วยที่พบกับความยากลำบากในการใช้ชีวิต และเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของการในการดูแลตนเอง รวมถึงการให้แง่คิดและแรงบันดาลใจแก่ผู้ที่กำลังป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่กับโรคได้

“ไต” เป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่กรองของเสียและขับปัสสาวะ เพื่อกำจัดน้ำ เกลือแร่และสารเคมีที่ร่างกายไม่ต้องการผ่านทางท่อไตไปสู่กระเพาะปัสสาวะ ในขณะเดียวกันก็ยังทำหน้าที่ปรับสมดุลของน้ำและสารเคมี สร้างฮอร์โมนที่ช่วยในการผลิตเม็ดเลือดแดงและควบคุมความดันโลหิต หากไต อยู่ในสภาวะที่เสื่อมถอยลงจนไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไป ก็จะเข้าสู่ภาวะไตวายเรื้อรังและเสียชีวิตในที่สุด

นายธนพลธ์ ดอกแก้ว นายกสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย เผยว่า “โรคไตเรื้อรังเป็นโรคที่ผู้ป่วยอาจมีอาการแย่ลงได้ทีละน้อยโดยไม่รู้ตัว ผู้ป่วยหลายรายทราบว่าตนเองเป็นโรคไตก็ต่อเมื่อมีอาการแย่แล้ว ดังนั้น การระมัดระวังในการใช้ชีวิต การเรียนรู้เรื่องของความเสี่ยงต่างๆของโรคไตโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกิน  หมั่นสังเกตตนเองและการเข้ารับการคัดกรองโรคไตเพื่อให้ได้เข้ารับการรักษาที่ทันถ่วงทีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก”

ผู้ที่สนใจ สามารถ รับชมคลิปวิดีโอชุด “โรคไตเรื้อรัง .. รู้ไว้ รักษาเร็ว” ผ่านทางทางเพจ Facebook สมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

Facebook Comments

Related post