Digiqole ad

สมาคมส่งเสริมการผลิตฯ ร่วมกับ APRSCP จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ

 สมาคมส่งเสริมการผลิตฯ ร่วมกับ APRSCP จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
Social sharing

Digiqole ad

สมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (ประเทศไทย) ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งเอเซียแปซิฟิก (APRSCP) จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 16th Asia Pacific Roundtable on Sustainable Consumption and Production ภายใต้ธีม “Bridging Net Zero Transition by SCP and Circular Economy” (การขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน ให้บรรลุเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์)   ในระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้ของผู้บทบาทด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศ ขององค์กรภาครัฐ เอกชน หน่วยงานระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  เพื่อการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน ให้บรรลุเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

ในวันเปิดงานฟังปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ทิศทางของนานาชาติและประเทศไทยในการขับเคลื่อนสู่เป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์”  โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้ในช่วงพิธีเปิดยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย ดร.มุชตาค มีมอน : ผู้แทนผู้อำนวยการภูมิภาคของสหประชาชาติ ด้านสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก       มาบรรยายเรื่อง “อัปเดตสถานะของ SCP และเศรษฐกิจหมุนเวียนไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นศูนย์สุทธิ”   ,ดร.กิติพงศ์ พรหมวงศ์ : นายกสภานโยบายการวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การอุดมศึกษาแห่งชาติ มาบรรยายเรื่อง “กลไกความร่วมมือ STI ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่เป้าหมาย Net Zero ในภูมิภาคเอเปก” และ ดร.คงกระพัน อินทรจัง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่         บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)บรรยายเรื่อง  “บทบาทของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน ให้บรรลุเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์”

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ Event Link : https://www.zipeventapp.com/e/16th-APRSCP-2022 ซึ่งท่านจะได้รับความรู้จากนำเสนอนวัตกรรม แนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนข้อหารือและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วน

//////////////////////////////////////

Facebook Comments


Social sharing

Related post