Digiqole ad

สมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้างมอบถุงยังชีพผ่าน ส.ป.ก. เพื่อมอบต่อเกษตรกรและประชาชนที่เดือดร้อนในช่วงวิกฤติโควิด-19

 สมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้างมอบถุงยังชีพผ่าน ส.ป.ก. เพื่อมอบต่อเกษตรกรและประชาชนที่เดือดร้อนในช่วงวิกฤติโควิด-19
Social sharing
Digiqole ad

สมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้าง นำโดย ดร.วิจักษ์ พงษ์เภตรา นายกสมาคมฯ, ดร.สมหวัง วิทยปัญญานนท์ เลขาธิการฯ และกรรมการ ร่วมมอบถุงยังชีพแก่ ดร.วิณะวิโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ เพื่อนำไปแจกจ่ายต่อเกษตรกรและประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนในช่วงวิกฤติโควิด-19 ณ สำนักงาน ส.ป.ก. ถนนราชดำเนิน

Facebook Comments

Related post