Digiqole ad

สมาคมสินแร่ฯตามติดกระบวนการจัดทำร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 พบเสร็จไม่ทันสิ้นปีมีโอกาสลากยาวถึงกลางปี 65

 สมาคมสินแร่ฯตามติดกระบวนการจัดทำร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 พบเสร็จไม่ทันสิ้นปีมีโอกาสลากยาวถึงกลางปี 65
Social sharing
Digiqole ad

สมาคมสินแร่ฯตามติดกระบวนการจัดทำร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ฉบับที่ 2 พบเสร็จไม่ทันสิ้นปีและมีโอกาสลากยาวถึงกลางปี 2565   ระบุต้องฝ่าฟัน 3 ด่านอรหันต์  คนร.-สภาพัฒน์-ครม.         

ดร.วิจักษ์ พงษ์เภตรา นายกสมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้าง เปิดเผยถึงการติดตามความคืบหน้า “แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ฉบับที่ 2 พ.ศ.2565-2569” ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือ กพร. กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังเร่งดำเนินการจัดทำให้เสร็จทันกับที่แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 ซึ่งจะหมดอายุลงในสิ้นปีนี้ว่า  ตามไทม์ไลน์ที่ทราบจากฝ่ายราชการ  ขณะนี้อยู่ในขั้นเผยแพร่ข้อมูลเพื่อจัดโฟกัส กรุ๊ปและจะมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนร่วมเป็นครั้งสุดท้ายภายในเดือนธันวาคม

ช่วงปลายเดือนมกราคม 2565 คาดว่าจะสามารถนำเสนอร่างแผนแม่บทฯฉบับที่ 2 ต่อคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ  ขั้นต่อไปคือการเสนอต่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ก่อนจะเข้าสู่ด่านสุดท้ายคือคณะรัฐมนตรี

“เท่าที่ประเมินเดือนธันวาคมนี้ไม่ทันแน่นอน  อย่างเร็วที่สุดคือไตรมาสแรกของปีหน้า  และหวังว่าอย่างช้าจะไม่เกินไตรมาส2 หรือกลางปีหน้า  ในระหว่างนั้นทางราชการก็คงจะต้องใช้แผนแม่บทฯฉบับที่ 1 ต่อไปก่อนซึ่งคงไม่เอื้ออำนวยต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดอย่างที่รัฐบาลบอกกล่าวกับประชาชนและภาคเอกชนไว้” ดร.วิจักษ์กล่าว

ดร.สมหวัง  วิทยาปัญญานนท์ เลขาธิการสมาคมฯกล่าวเสริมว่า เนื่องจากทาง กพร.มีนโยบายรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนร่วมให้มากที่สุด  ทางสมาคมฯจึงได้มีเอกสารเสนอความคิดเห็นที่มาจากคณะกรรมการและสมาชิกในหลายเรื่อง  อาทิ การขอให้พิจารณานโยบายสำรวจแร่และงบประมาณพิเศษเพื่อการสำรวจแร่เพื่อค้นหาแร่ประเภทใหม่ๆที่ทันกับยุคสมัยดิจิทอล เช่นลิเธียม   ขอให้พิจารณาเครื่องมือและวิธีการจัดการโดยใช้ระบบดิจิทัลเพิ่มขึ้น  ทั้งในเรื่องการกำหนดโซนแร่  และเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง  เพื่อแก้ปัญหาความล่าช้า

นอกจากนี้ยังขอให้พิจารณาปัญหาจากกฎหมายอื่นที่เป็นอุปสรรคต่อการสำรวจและทำเหมืองแร่ เช่น พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งสมาคมฯได้ติดตามกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   รวมถึงการขอให้ตรวจสอบเรื่องคณะกรรมการแร่จังหวัด ซึ่ง พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2560 กำหนดไว้แต่จนถึงบัดนี้หลายจังหวัดที่มีการออกประทานบัตรสำหรับการทำเหมืองแร่ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแร่จังหวัดซึ่งเป็นปัญหาต่อภาคเอกชน  เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments

Related post