Digiqole ad

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จับมือ กระทรวง พม.และมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ แถลงข่าวพิธีเปิดครัวโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน

 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จับมือ กระทรวง พม.และมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ แถลงข่าวพิธีเปิดครัวโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จัดแถลงข่าวพิธีเปิดครัวโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จัดเลี้ยงอาหารให้แก่ประชาชน  เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทั่วประเทศ  ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกคนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่และชุมชนต่าง ๆ  ที่กำลังเดือดร้อน ในเขตกรุงเทพมหานคร

Advertisement

โดยมี แพทย์หญิงสุวณี  รักธรรม  รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ร้อยตำรวจโท ดร. มนัส โนนุช  ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์, นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,  คณะกรรมการอำนวยการสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย คุณศรุดา นิ่มพิทักษ์พงศ์ ผู้บริหาร Idol Exchange, ศิลปินวงWISDOM และ ตัวแทน Miss Tourism World BKK 2021 ฑูตการท่องเที่ยวและการกีฬา ร่วมพิธีเปิด  และประกอบอาหาร  เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน  2564  เวลา 13.00 น.  ณ  บริเวณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/7w75V

Related post