Digiqole ad

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าว “การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565”

 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดงานแถลงข่าว “การจัดงานวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  2565”
Social sharing
Digiqole ad

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดงานแถลงข่าว “การจัดงานวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  2565”  โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์  เสาวภาพ  ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  เป็นประธานการแถลงข่าว  ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ  ห้องประชุมชั้น 3  ตึกนวมหาราช  สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

ในการแถลงข่าว ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่  12  สิงหาคม  2565 ณ  โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา  ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  แจ้งวัฒนะ  กรุงเทพฯ  โดย  พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์   เสาวภาพ  ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  กล่าวถึง  ความเป็นมาของการจัดงานวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2565  กิจกรรมในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ งานวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  2565 ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และรองประธานฝ่ายคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ กล่าวถึง ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่  คุณเพ็ญพักตร์  ศรีทอง  ประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตและจำหน่ายดอกมะลิงานวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2565 กล่าวถึง การจัดทำผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

โดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  ได้เชิญแม่ดีเด่นแห่งชาติ  และลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่  ที่ได้รับการคัดเลือก  ประจำปี  2565 รวมทั้งพรีเซ็นเตอร์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากดอกมะลิ ประจำปี  2565  บางท่านมาร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย ได้แก่ นางสุนทรี จรรโลงบุตร แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม นางพรพิมล สุนทรมณีเลิศ แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร นางสุมล บุญประดิษฐ์ แม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ นางจุฑามาศ ธรรมจาดี แม่ผู้เป็นเกษตรกร นางมานิด ลักษมัญ แม่ของลูกผู้เสียสละฝ่ายอาสาสมัครและแม่ผู้เป็นอาสาสมัคร และนางพรนิภา พวงดี แม่ดีเด่นส่วนภูมิภาค

ส่วนลูกกตัญญูฯ ประเภทข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
🔺ประเภทนักเรียน  นักศึกษา
🔹นางสาวนิรชา วิสิทธิ์
🔺ประเภทนักร้อง นักแสดง ศิลปิน
🔹ไรอัล-กาจบัณฑิต จำปาศิลป์
🔹ซัน-นฤพล ใยอิ้ม
🔹กิ๊ฟ-นางสาวปวีณา รวมศิลป์
🔹เน็ค-นายวงศธร สมศรี
🔺ประเภทสื่อมวลชน นางสาวกัญญ์ณาณัฏฐ์ ภาธรสืบนุกุล
และประเภทประชาชนทั่วไป
🔹นายโทนทอง สุขแก่น
🔹ดร.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments

Related post