Digiqole ad

สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี” ครบรอบ 150 ปีวันประสูติ

 สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี” ครบรอบ 150 ปีวันประสูติ
Social sharing
Digiqole ad

สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ครบรอบ 150 ปีวันประสูติ
วันที่ 23-24 กันยายน 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ ข่วงประตูท่าแพ เชียงใหม่

Facebook Comments

Related post