Digiqole ad

สมาคมผู้สื่อข่าววิทยุหนังสือพิมพ์โทรทัศน์จังหวัดสงขลา มอบทุนการศึกษานำเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล

 สมาคมผู้สื่อข่าววิทยุหนังสือพิมพ์โทรทัศน์จังหวัดสงขลา มอบทุนการศึกษานำเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล
Social sharing

Digiqole ad

เมื่อวันที่  24 มิ.ย.67  เวลา 11.00 น ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นายสมพร หาญณรงค์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าววิทยุหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์จังหวัดสงขลา พร้อมที่ปรึกษา คณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าว ฯ ได้มอบเงินจากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล บางส่วนหลังหักค่าใช้จ่าย ให้กับ นางวีระดี กองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช และรักษาการ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ที่อยู่ 81/2 หมู่ที่ 1 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา สงขลา ม.4 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โดย นางทัศนีย์ ณ.สงขลา ประธานกรรมการบริหารศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา รับมอบ ทางสมาคมผู้สื่อข่าว วิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ จังหวัดสงขลา ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมทำบุญซื้อบัตรการกุศลในครั้งนี้ด้วย และทางศูนย์การศึกษาทั้งสองที่ได้ขอบคุณทางสมาคมผู้สื่อข่าววิทยุหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์จังหวัดสงขลา และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในครั้งนี้…
วรินทร แสงมาก/ข่าวภูมิภาค/รายงาน/094-7326069

Facebook Comments


Social sharing

Related post