Digiqole ad

สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต “ลอยน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น” ก.ค.67 บุก จ.สุโขทัย และ จ.น่าน

 สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต “ลอยน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น” ก.ค.67 บุก จ.สุโขทัย และ จ.น่าน
Social sharing

Digiqole ad

โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต เป็นโครงการพิเศษ เพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ด้อยโอกาส ในการฝึกว่ายน้ำ ให้สามารถ “ลอยน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น” เป็นโครงการช่วยเหลือสังคม ป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิต โดยสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยในปี 2567 ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2567 ในรอบ 6 เดือน สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ได้จัดชุดครูฝึก 2 ชุด ในการนำสระว่ายน้ำ ไปฝึกนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ ที่ไม่มีสระ สำหรับฝึกว่ายน้ำ สามารถฝึกเยาวชนให้ลอยน้ำได้ ว่ายน้ำได้มากกว่า 12,000 คน

โดยทั้ง 2 ชุดครูฝึกได้ทำการฝึกทั่วทุกภาค คือ จังหวัดชัยนาท,จังหวัดชัยภูมิ,จังหวัดฉะเชิงเทรา,จังหวัดปทุมธานี,จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,จังหวัดนครพนม,จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง,จังหวัดลำปาง,จังหวัดสุโขทัย

สำหรับงานนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอกเจริญ นพสุวรรณ เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย อาจารย์เอกวัฒน์ ลี้เทียน ประธานโครงการว่ายนำเพื่อชีวิต ร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยทางด้าน อาจารย์เอกวัฒน์ ลี้เทียน ได้กล่าวว่า

“ในเดือนกรกฎาคม 2567 ได้ทำการฝึกที่ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดน่าน ทั้ง 2 จังหวัดนี้ อย่างน้อยอีก 4 ศูนย์ฝึกคาดว่าจะมีผู้เข้ารับการฝึกไม่ต่ำกว่า 2,000 คน สำหรับการประเมินผลการฝึกของโครงการฯ จะตรวจสอบความรู้ด้านความปลอดภัย,การลอยตัวในน้ำตามช่วงอายุของเด็กอย่างน้อย 5 นาที,การรู้จักว่ายน้ำได้เป็นระยะ 10 เมตร”

“สำหรับโครงการนี้ ตามเป้าหมายของสมาคมฯ คือ ทำการฝึกเยาวชนให้ลอยน้ำได้ว่ายน้ำเป็น ทั้งปีจำนวน 15,000 คน แต่จากการฝึกมาในรอบ 6 เดือนทำการฝึกไปแล้ว มากกว่า 12,000 คน ทั้งนี้เนื่องจากตามแผนงานโครงการแต่ละพื้นที่ร้องขอมามีจำนวนไม่มาก แต่เมื่อชุดครูฝึกไปทำการฝึกแล้วจะมีเยาวชนใกล้เคียง โรงเรียนใกล้เคียงเข้ามาฝึกเพิ่มเติมทุกพื้นที่ที่ทำการฝึก เนื่องจาก ผู้บริหารโรงเรียนไม่เห็นภาพการนำสระว่ายน้ำ นำไปหาเด็กเพื่อฝึกว่ายน้ำเป็นลักษณะใด และอีกอย่างประการหนึ่งคือ หลักสูตรการฝึกของสมาคมมีระบบที่ชัดเจน คือการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำการช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่น การฝึกขั้นต้นให้คุ้นเคยกับน้ำและลอยตัวในน้ำได้สุดท้ายคือการว่ายน้ำได้การฝึกในทุกพื้นที่ทุกจังหวัด สมาคมฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งจากทีมงานของอำเภอ,เทศบาล และผู้บริหารโรงเรียน โดยในเกือบทุกพื้นที่ จะมีคณะของสมาคมฯ และปตท. ไปตรวจเยี่ยมเป็นกำลังใจให้กับผู้รับการฝึก และผู้ปกครองของเยาวชน ที่มาสังเกตการณ์ฝึก” อาจารย์เอกวัฒน์ ลี้เทียน กล่าวปิดท้าย

…..

Facebook Comments


Social sharing

Related post