Digiqole ad

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดงานวันนักการตลาด “Thailand Marketing Day : The Special Edition”

 สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดงานวันนักการตลาด “Thailand Marketing Day : The Special Edition”
Social sharing
Digiqole ad

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดงานวันนักการตลาด “Thailand Marketing Day : The Special Edition” ในธีม “Marketing the Unknown” ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ที่สุดท้าทายและยากจะคาดเดาในยุคปัจจุบัน พร้อมเผยทิศทางการปรับตัวเพื่อข้ามผ่าน ความไม่รู้และพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ทางธุรกิจ พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับแบรนด์ด้วย H.E.A.R.T หรือหัวใจของการตลาดยุค Post Pandemic

02 มีนาคม 2565 กรุงเทพฯ : นายอนุวัตร เฉลิมไชย นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เป็นเวลาเกือบ 3 ปีแล้ว ที่คนทำธุรกิจและนักการตลาดเครียดและสับสนกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ผันผวน ไม่มีความชัดเจน เศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว ประกอบกับความเปลี่ยนแปลงของโลก สังคม และผู้บริโภค หลายเรื่องเปลี่ยนแปลงเร็วมาก จนเกิดเป็นโลกที่เราไม่เคยรู้จัก เกิดความไม่เข้าใจมากมาย ซึ่งธุรกิจและนักการตลาดต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทัน

ในงาน Thailand Marketing Day วันนี้ สมาคมการตลาดฯ ได้เรียนเชิญผู้นำภาคธุรกิจและการตลาดมากมาย เพื่อมาระดมความคิดพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในการรับมือกับสิ่งที่เป็น Unknown ต่างๆเหล่านี้ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการไทยสามารถนำแนวคิดดีๆมาจุดประกายในการพลิกวิกฤติให้กลาย เป็นโอกาสทางธุรกิจ และสร้างความเข้มแข็งกับแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือในโลกยุคใหม่

โดยทางสมาคมการตลาดขอฝากหลักคิดและแนวทางการทำการตลาดในโลกที่เต็มไปด้วย Unknown จากการประมวลความคิดของท่าน CEO และ CMO Council ที่ให้การสนับสนุนสมาคมการตลาดมาโดยตลอด มีหัวใจ หรือที่เรียกว่า H.E.A.R.T ดังนี้

H – Humanize  

ในยุคที่ยากลำบาก ความเห็นอกเห็นใจสำคัญมาก ผู้บริโภคมองหาแบรนด์ที่มีความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึก มีความเข้าใจ มีความโปร่งใส และมีเป้าหมายเดียวกับพวกเขา หากแบรนด์จริงใจ และสามารถสร้างมิตรภาพจนความสัมพันธ์แน่นแฟ้นเหมือนเพื่อน เมื่อนั้นคุณจึงจะสามารถก้าวไปอยู่ในใจของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

E – ESG & Sustainability

ในขณะที่สถานการณ์โควิด การเมืองโลก เศรษฐกิจ ธุรกิจ เทคโนโลยี ฯลฯ มีแต่ความไม่รู้ (unknown) และไม่แน่นอน (unpredictable) สิ่งหนึ่งที่เรารู้แน่ชัด คือ โลกที่เราอยู่กำลังถดถอย และต้องการการเยียวยา นานาอารยะประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญและยกให้เรื่อง Green Trend นี้เป็นวาระระดับโลก ภาคธุรกิจก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) มากยิ่งขึ้น โดยเรื่อง ESG จะไม่ได้เป็นแค่การทำกิจกรรม CSR อีกต่อไป แต่จะถูกพัฒนาไปเป็นรูปแบบของ Sustainable Marketing อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งเรื่องของกระบวนการผลิต แนวคิดผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการปรับโมเดลธุรกิจให้เกิดผลเชิงบวกกับ Profit – People – และ Planet ไปพร้อมๆกัน

A – Agile

ในที่นี้คือ ความคล่องตัวในทุกแง่มุม ทั้งรูปแบบ Agile Structure ขององค์กร ที่ต้องปรับให้เอื้อต่อการตัดสินใจ เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว เป็นอิสระต่อกัน ทีมงานต้องมี Agile Mindset ที่พร้อมเปิดรับความเปลี่ยนแปลงให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมเพื่อร่วมแก้ปัญหา กระตุ้นให้กล้าคิดที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ใหม่ๆบรรลุเป้าหมาย ในมุมของการตลาด ก็ต้องมี Agile Marketing คือมีกลยุทธ์และแผนการตลาดที่มีความยืดหยุ่น มีการคิดมาอย่างรอบคอบ และมีแผนสำรองที่หลากหลาย พร้อมปรับเปลี่ยนให้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

R – Resilience

สถานการณ์ที่ผ่านมาหลายภาคส่วนและหลายๆธุรกิจได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก แต่หนึ่งในความท้าทายที่เป็นโอกาส คือ เรื่องการ “ล้มแล้วลุกเร็ว” เมื่อธุรกิจหรือแผนการตลาดไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ธุรกิจต้องเรียนรู้ เพื่อนำมาปรับและเตรียมพร้อมรับมือ ความ resilience ภายใน คือวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดโอกาสให้คนลองผิดลองถูกให้คนมี growth mindset และมีที่ให้พวกเขาได้พัฒนาส่วนภายนอกนั้นบางครั้ง การ resist ไม่ได้แปลว่าการยึดคิดกับความสำเร็จเดิมๆ แต่คือการกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่ออยู่รอด

และ T – Transformation

ในยุคนี้ องค์กรต้องพร้อมเปลี่ยนแปลง ไม่ยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆ ในวิกฤติที่เกิดขึ้น จริงๆแล้วเรามองเห็นโอกาสมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ของผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพและรักโลกมากขึ้น เขายอมจ่ายมากขึ้นเพื่อได้รับสิ่งที่ดีกว่า เรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นใน1-2ปีที่ผ่านมา ทั้งเรื่อง new platform เรื่อง  digital asset หรือแม้แต่การเกิดขึ้นของ metaverse โลกเสมือนที่จะมาเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการทำธุรกิจในอนาคต  
เทรนด์และโอกาสนั้นมีมากมาย  แต่สิ่งที่สำคัญคือ องค์กรต้องรู้จักเลือก ว่าโอกาสไหน ที่เหมาะกับธุรกิจของเรา

ในโลกแห่งความไม่รู้ สิ่งหนึ่งที่จะเป็นกุญแจสู่ประตูแห่งความเข้าใจ คือเรื่องของ data ทุกองค์กรและนักการตลาดทุกคน ต้องเริ่มนำ data มาใช้ โดยการ เก็บ Big Information ประมวลผลเป็น Meaningful Data แล้วมาสร้าง ให้เกิดเป็น Impactful Action ที่ช่วยให้ชีวิตของลูกค้าเราดีขึ้น ช่วยให้โลกดีขึ้น และช่วยให้ธุรกิจมีผลกำไรมากขึ้น

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งาน Thailand Marketing Day ในวันนี้จะช่วยเปิดมุมมองและจุดประกายความ คิดให้ทุกท่านและจะช่วยให้เราทุกคน สามารถก้าวผ่านโลก unknown นี้ไปได้ด้วยกันนะครับ อนุวัตรกล่าวทิ้งท้าย

การประกาศผลรางวัล Marketing Award of Thailand โดย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดประกวดแคมเปญการตลาด MAT Award มาเป็นเวลาต่อเนื่องอย่างยาวนาน เพื่อสนับสนุนและยกย่องผลงานของนักการตลาดไทยที่ประสบความสำเร็จ และในปี 2564 ที่ผ่านมา เพื่อเฉลิมฉลองวาระที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย มีอายุครบรอบ 55 ปี จึงได้มีการ Rebranding รางวัล เป็น “Marketing Award of Thailand และได้มีการปรับกลุ่มรางวัล พร้อมปรับเกณฑ์และขั้นตอนการตัดสินรูปแบบใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการและคณะที่ปรึกษาจากหลากหลายวงการ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับโลกการตลาดยุคใหม่

กลุ่มรางวัลใหม่ ถูกแบ่งออกตาม 4 Pillars หลัก ซึ่งเป็นหัวใจของการตลาดยุคใหม่ดังนี้

Award Category 1Strategic Marketing

แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์ สะท้อนแนวคิดทางการตลาดเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย และมีการนำกลยุทธ์มาแปรเป็นแผนปฎิบัติการณ์ที่สอดคล้อง ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ทางธุรกิจท่ามกลางการแข่งขัน และสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับแบรนด์

Award Category 2 : Brand Experience & Communication

แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านการสร้างคุณค่าของแบรนด์ โดยมีการถ่ายทอดจุดยืนของ แบรนด์แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านการสร้างประสบการณ์และการสื่อสารต่างๆ ส่งผลไปสู่การสนับสนุนสินค้าหรือบริการ กลายเป็นความจงรักภักดีในตัวแบรนด์ และนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

Award Category 3 : Innovations & Martech

แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ให้แก่ธุรกิจ มีแนวทางความคิดทางการตลาดที่โดดเด่น สร้าสรรค์ และมีการนำเสนออย่างลงตัว ทั้งคุณค่าของสินค้าและบริการ พร้อมสะท้อนคุณค่าของแบรนด์ โดยใช้นวัตกรรมและเครื่องมือทางการตลาดที่ทันสมัย และนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

Award Category 4 : Sustainable Marketing

แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน โดยสามารถสะท้อนจุดยืนของแบรนด์ ในการหวังผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึง stakeholder ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตัวองค์กร พนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมและสร้างผลลัพธ์เชิงบวกอย่างโดดเด่น มีนัยยะสำคัญ

สุดยอดแคมเปญแห่งปี” อีก จำนวน 2 รางวัล คือ

Grand Prize สุดยอดแคมเปญการตลาดแห่งปี

สำหรับแคมเปญที่มีความเป็นเลิศทั้งในเชิงกลยุทธ์ วิธีการ ความคิดสร้างสรรค์ และผลลัพธ์ที่น่าทึ่งในกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เป็นผลงานที่สะท้อนความภาคภูมิใจและความสำเร็จในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการตลาดอย่างแท้จริง ผู้ชนะรางวัลนี้ คือผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากแต่ละกลุ่มรางวัล และได้รับการโหวตสูงสุด จากคณะกรรมการผู้ตัดสิน คณะกรรมการสมาคมการตลาด และ คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของโครงการ

CMO’s Top Choice Award 

สุดยอดแคมเปญจากเสียงโหวตของ CMO เป็นรางวัลพิเศษที่ได้รับการโหวตด้วยคะแนนสูงสุด จาก MAT CMO COUNCIL ซึ่งเป็นคณะผู้บริหารระดับสูงด้านการตลาดกว่า 100 ท่าน จากบริษัทชั้นนำในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ

โดยในปี 2564 ที่ผ่านมานี้ มีผู้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 73 ผลงาน จาก 44 องค์กร ทั่วประเทศ และการแข่งขันสิ้นสุดลงในเดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จึงได้มีการจัดพิธีประกาศผลรางวัล “Marketing Award of Thailand: สุดยอดแคมเปญการตลาด โรงแรม เรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ โดยมีรายนามผู้ชนะรางวัล ดังนี้

Award Category 1: Strategic Marketing

รางวัล Gold Award มี 1 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล
1. ชื่อผลงาน Healthiness On The Go.. Sizzler To Go” บริษัท เอส แอล อาร์ ที จำกัด (Sizzler)
รางวัล Silver Award มี 2 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล
1. ชื่อผลงาน CPAC Farm Solution ฟาร์มสุข สร้างได้” บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
2. ชื่อผลงาน รองเท้านันยาง Have Fun ใหม่ ไม่ต้องผูกเชือก ลดการสัมผัสเชื้อโรค” บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
รางวัล Bronze Award มี 3 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล
1. ชื่อผลงาน KING POWER TEAM POWER” บริษัท KING POWER
2. ชื่อผลงาน “It’s Your Series” Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd.
3. ชื่อผลงาน “The Last Parcel” บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

Award Category 2 : Brand Experience & Communication

รางวัล Gold Award มี 1 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล
1. ชื่อผลงาน คูโบต้าฟาร์ม – สูตรสำเร็จ เกษตรแห่งอนาคต ผ่านฟาร์มสร้างประสบการณ์” บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
รางวัล Silver Award ไม่มีแคมเปญที่ได้รับรางวัล
รางวัล Bronze Award มี 5 ผลงาน ที่ได้รับรางวั
1. ชื่อผลงาน “The Last Parcel” บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
2. ชื่อผลงาน “รองเท้านันยาง Have Fun สําหรับเด็กประถมโดยเฉพาะ” บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
3. ชื่อผลงาน “KBank X BLACKPINK  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
4. ชื่อผลงาน “รวมใจไม่ทิ้่งกัน” ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
5. ชื่อผลงาน “Truck Tag” Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd

Award Category 3 : Innovations & Martech

รางวัล Gold Award มี 1 ผลงาน ไม่มีแคมเปญที่ได้รับรางวัล
รางวัล Silver Award มี 1 ผลงาน ที่ได้รับรางวั
1. ชื่อผลงาน “เงินติดล้อให้บัตรด้วย” Ngern Tid Lor Public Company Limited
รางวัล Bronze Award มี 2 ผลงาน ที่ได้รับรางวั
1. ชื่อผลงาน “WIN BACK”  SB DESIGN SQUARE
2. ชื่อผลงาน “The 1 The Series แอ๊บรัก…ทักค่ะ”  The 1 – Central Group

Award Category 4 : Sustainable Marketing

รางวัล Gold Award มี 1 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล
1. ชื่อผลงาน ไปรษณีย์ reBOX”  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
รางวัล Silver Award มี 2 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล
1. ชื่อผลงาน “SD Symposium 2020 – Circular Economy : Actions for Sustainable Future”  Enterprise Brand Management Office, SCG
2. ชื่อผลงาน “Paper X แคมเปญ “เก่า แลก ใหม่” เอาใจผู้บริโภคสายรักษ์โลก” บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
รางวัล Bronze Award มี 1 ผลงาน ที่ได้รับรางวั
1. ชื่อผลงาน “Waste to Wealth” บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

CMO’s Top Choice Award สุดยอดแคมเปญจากเสียงโหวตของ CMO

ชื่อผลงาน “คูโบต้าฟาร์ม – สูตรสำเร็จ เกษตรแห่งอนาคต ผ่านฟาร์มสร้างประสบการณ์” โดย บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

Grand Prize สุดยอดแคมเปญการตลาดแห่งปี

ชื่อผลงาน Healthiness On The Go.. Sizzler To Go” โดย บริษัท เอส แอล อาร์ ที จำกัด (Sizzler)

 

 

Facebook Comments

Related post