Digiqole ad

สมศ. เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำสำนักงาน

 สมศ. เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำสำนักงาน
Social sharing

Digiqole ad
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างจำนวน 7 อัตรา ดังนี้ 1)ตำแหน่งหัวหน้าสำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน 1 อัตรา 2) ตำแหน่งลูกจ้างรายปี ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน  2 อัตรา 3) ตำแหน่งลูกจ้างรายปี งานนิติการ 1 อัตรา 4) ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (IT) 2 อัตรา และ 5) ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน งานบริหารทั่วไป 1 อัตรา โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

            ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.onesqa.or.th/th/career/914/ หรือสอบถามเพิ่มเติม งานทรัพยากรมนุษย์โทรศัพท์ 022163955 ต่อ 121 – 123

Facebook Comments


Social sharing

Related post