Digiqole ad

สมศ.เปิดรับสมัครผู้ประเมินภายนอกประจำปี 2564 ใน 51 จังหวัด

 สมศ.เปิดรับสมัครผู้ประเมินภายนอกประจำปี 2564 ใน 51 จังหวัด

กรุงเทพฯ 8 มกราคม 2564- สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ.

Advertisement
เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นการเปิดรับเฉพาะจังหวัดที่ขาดแคลนผู้ประเมินภายนอกจำนวน 51 จังหวัด เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบปี 2564 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ และยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่15 มกราคม 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ shorturl.at/adiD หรือเว็บไซต์ http://www.onesqa.or.th (ประกาศ สมศ. 306/2563) ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โทรศัพท์ 02-216-3955 ต่อ 141-143, 145-147, 150 และ 186

Advertisement
Facebook Comments

Related post