Digiqole ad

สมศักดิ์ ชี้ “การไหว้” เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ หลังแพร่หลายไปทั่วโลก เตรียมเสนอ ครม. พิจารณาการไหว้ เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ

 สมศักดิ์ ชี้ “การไหว้” เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ หลังแพร่หลายไปทั่วโลก เตรียมเสนอ ครม. พิจารณาการไหว้ เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ
Social sharing
Digiqole ad

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม
.
ที่ประชุมคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ มีมติเห็นชอบกำหนดให้การไหว้ เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ประเภทการทักทายและการแสดงความเคารพแบบไทย เนื่องจากการไหว้เป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรม ที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทย เราต่างคุ้นเคยและประพฤติอยู่เสมอในชีวิตประจำวัน แม้การไหว้ จะเป็นสิ่งที่ประเทศไทย และประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รับมาจากอินเดีย ผ่านทางคติความเชื่อในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาพุทธ ที่ปรากฎในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ตั้งแต่สมัยทวารวดี แต่ประเทศไทย ได้นำมาปรับและพัฒนา จนมีความหลากหลาย ความลุ่มลึก และความหมายในการแสดงออก ที่ทำให้แตกต่างกับประเทศอื่นๆ
.
โดยจากนี้ จะนำมติที่ประชุมคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณากำหนดให้การไหว้ เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ต่อไป
.
ปัจจุบันการไหว้แบบไทย เป็นการทักทายที่แพร่หลาย เป็นสากลมากขึ้น การไหว้ แสดงถึงการให้เกียรติ นอบน้อม ภายหลังประกาศเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมด้านต่างๆให้กับประเทศไทยต่อไป

#NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #การไหว้ #เอกลักษณ์ประจำชาติ

Facebook Comments

Related post