Digiqole ad

สมรสเท่าเทียม

 สมรสเท่าเทียม
Social sharing

Digiqole ad

ของขวัญในเทศกาล “PRIDE MONTH” ของประเทศไทยในปี 2567 ต้องบอกว่านาทีนี้คงไม่มีอะไรจะเลิศเลอเพอร์เฟคไปกว่า “พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ผ่านวุฒิสภาเรียบร้อยแล้ว” และมีมติให้ ส่งไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ พิจารณาดําเนินการต่อไป โดยต้องรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา อีกครั้ง เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้สามารถใช้บังคับได้หลังประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 120 วัน
อ่านต่อได้ในฉบับ

Facebook Comments


Social sharing

Related post