Digiqole ad

สมรสเท่าเทียม’ การขับเคลื่อนเพื่อคนเท่ากัน

 สมรสเท่าเทียม’ การขับเคลื่อนเพื่อคนเท่ากัน
Social sharing
Digiqole ad
พรรคเพื่อไทยมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าจะร่วมสนับสนุนสมรสเท่าเทียม (marriage equality) หรือการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้บุคคลสองคนสามารถจดทะเบียนสมรสได้โดยไม่กำหนดเฉพาะ “ชายกับหญิง” เท่านั้น
ในวันที่ 11 กันยายน 2566 เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา กล่าวถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกคน ซึ่งมีมิติเรื่องความเท่าเทียมกันของคนทุกกลุ่ม โดยจะดูแลให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีงาน มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม รวมถึงได้เน้นย้ำว่า รัฐบาลจะผลักดันให้มีกฎหมายสนับสนุนสิทธิและความเท่าเทียมของกลุ่มความหลากหลายทางเพศด้วย
.
เพียงแค่ 3 เดือน รัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยกำลังผลักดัน ร่าง พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียมอย่างเป็นรูปธรรม และ ณ ขณะนี้ร่างดังกล่าวกำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้วในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 พรรคเพื่อไทยหวังว่าพี่น้องกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศจะมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน ไม่ถูกเลือกปฏิบัติจากกฎหมาย
 ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post