Digiqole ad

สภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียน จัดโครงการ “คนดีรักแผ่นดิน” เพื่อเชิดชูและประกาศเกียรติบุคคลผู้สร้างความดีมีคุณธรรม และผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านประเพณีและวัฒนธรรม

 สภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียน จัดโครงการ “คนดีรักแผ่นดิน” เพื่อเชิดชูและประกาศเกียรติบุคคลผู้สร้างความดีมีคุณธรรม และผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านประเพณีและวัฒนธรรม
Social sharing

Digiqole ad

ด้วยสภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียน นำโดย ดร.ประกาย ณ สงขลา ประธานสภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียน ได้ดำเนินโครงการ “คนดีรักแผ่นดิน” เพื่อเชิดชูและประกาศเกียรติบุคคลผู้สร้างความดีมีคุณธรรม และผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านประเพณีและวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การยกย่อง เป็นบุคคลที่จะสร้างความหวังความเชื่อมั่นให้กับประเทศชาติ ด้วยตระหนักถึงการเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับการทำความดี จึงได้จัดงานมอบรางวัล “คนดีรักแผ่นดิน” ขึ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ภายในงานมีบุคคลผู้มีชื่อเสียงที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้รับรางวัล “คนดีรักแผ่นดิน” มากมายหลายแวดวง ทั้งวงการทหาร การเมืองการปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม และวงการธุรกิจ เข้ารับรางวัลอย่างพร้อมเพรียง

โดยมี นายสุชน ชาลีเครือ อดีตประธานวุฒิสภา และ พลเอกกิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ ทั้งสองท่าน ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล สำหรับโล่รางวัลนั้น ทางสภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียน ออกแบบให้เป็นรูปพญาครุฑสีทอง ให้ชื่อว่า “ครุฑสุบรรณมาศมิ่งมงคล” อันมีความหมายเป็นมงคลยิ่งแก่ผู้ได้รับรางวัล
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนในการจัดงาน 1.สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงสากล 2.สภาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3.สมาคมโหราศาสตร์สากล 4.สภาพระเครื่องพระบูชาไทยอาเซียน 5.มูลนิธิมหาพลังแผ่นดิน 6.อโรคยาอาศรมสระแก้วสุพัฒน์โอสถ 7. บริษัทไซเบอร์บอดี้การ์ดจำกัด


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100087786495799

Facebook Comments


Social sharing

Related post