Digiqole ad

สภากาชาดไทยและมูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย สานต่อโครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” ต่อเนื่องอีก 3 ปี

 สภากาชาดไทยและมูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย สานต่อโครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” ต่อเนื่องอีก 3 ปี

ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติมากกว่า 1.9 ล้านคน มาตลอด 15 ปี
พร้อมเดินหน้ามอบความช่วยเหลือทั่วประเทศต่อไป

มูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย โดยนายธงชัย ศิริธร (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการ นายนันทิวัต ธรรมหทัย (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการและเลขานุการ และนายสยาม สุวรรณรัตน์ (ขวาสุด) คณะทำงาน และสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
โดยพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ และ นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนิน โครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” ต่อเนื่องอีก 3 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2565 – 2567 เพื่อสนับสนุนการทำงานของสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั่วประเทศ

มูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย โดยกลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย อันประกอบไปด้วย บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด และ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนิน โครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” ต่อเนื่องอีก 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2567 เพื่อสนับสนุนการทำงานของสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วประเทศ ด้วยการมอบน้ำดื่ม “น้ำทิพย์” พร้อมขนส่งไปยังหน่วยบรรเทาทุกข์ของสภากาชาดไทยในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างทันท่วงทีผ่านระบบโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทั่วประเทศของไทยน้ำทิพย์และหาดทิพย์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครของสภากาชาดไทย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Advertisement
Facebook Comments

Related post