Digiqole ad

สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Flight Operations Officer Refresher (FOOR) รุ่นที่ 14

 สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Flight Operations Officer Refresher (FOOR) รุ่นที่ 14
Social sharing

Digiqole ad

ดร.พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการจราจรทางอากาศ รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Flight Operations Officer Refresher (FOOR) รุ่นที่ 14 ซึ่งจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 – 25 เมษายน 2567 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น จำนวน 27 คน เป็นทุนจากประเทศเนปาล ภูฏาน เขมร ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post