Digiqole ad

สน.บางซื่อ ร่วมกับ กต.ตร สน.บางซื่อจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติและงานเลี้ยงปีใหม่ของครอบครัวข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ประจำปี 2567

 สน.บางซื่อ ร่วมกับ กต.ตร สน.บางซื่อจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติและงานเลี้ยงปีใหม่ของครอบครัวข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ประจำปี 2567
Social sharing
Digiqole ad

เมื่อวันที่(13 ม.ค.2567)เวลา18.00 น.ที่ผ่านมา สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ โดยการนำของ พ.ต.อ.ภูวดล อุ่นโพธิ ผกก.สน.บางซื่อ ประสานความร่วมมือกับ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามบริหารงานตำรวจ (กต.ตร สน.บางซื่อ) โดยการนำของ คุณธนากร วิเศษสินธพ ประธาน กต.ตร พร้อมด้วย กรรมการ กต.ตรและที่ปรึกษา กต.ตร.สน.บางซื่อจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติและงานเลี้ยงปีใหม่ของครอบครัวข้าราชการตำรวจ สน.บางซื่อ ประจำปี 2567 โดยในกิจกรรมมีการแจกทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานข้าราชการตำรวจ สน.บางซื่อ จำนวน 75 ทุน กิจกรรมจับสลากรางวัลเป็นของขวัญปีใหม่ของข้าราชการตำรวจที่มาร่วมงาน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาของเหล่า บุตร-หลานของข้าราชการตำรวจให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษา ลดภาระของ ผู้ปกครองที่เป็นข้าราชการตำรวจและ”สังสรรค์ สานสัมพันธ์จัดงานเลี้ยงปีใหม่ เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับข้าราขการตำรวจได้ผ่อนคลายหลังจากที่ทุ่มเท แรงกาย แรงใจ มุ่งมั่นและเสียสละ การปฏิบัติหน้าที่ ตลอดห้วงระยะเวลาผ่านมา ทั้งยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวในหมู่ครอบครัวข้าราชการตำรวจ อันเป็นภาพลักษณ์ที่ดี ของข้าราชการตำรวจยังส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ที่ดีมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ต่อไป

 

Facebook Comments

Related post